Vår ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete med branschen. Därför är det mycket viktigt att få kunskap om strömningar och förändringar utanför forskningens värld, och det är där DEMICOMs referensgrupp kommer in i bilden.

Sidan uppdaterades 2023-02-20