Forskningen genomförs i forskargrupper som är verksamma inom fyra huvudområden: journalistik, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Fotografer  flicr.com


Inom medieutveckling analyseras studier av medieproducenter, innehåll och medieanvändare i ett nytt medielandskap; hur kunskap och information produceras, sprids och används och hur dessa processer påverkas av ekonomiska, teknologiska, politiska och organisatoriska förutsättningar. Här ingår regelbundna studier inom Dagspresskollegiets ram.

Forskargruppen CORE studerar organisationers kommunikation; hur intern och extern kommunikation är relaterad till organisationers strategiska mål, ledarskap och förändring; hur globalisering och kommunikationsteknologi påverkar kommunikationen och hur organisationer hanterar opinion och kriser relaterade till den egna verksamheten.

Inom politisk kommunikation och politisk journalistik studeras kommunikativa processer och relationer mellan politik, medier och medborgare med särskilt fokus på hur det digitala samhället påverkar kommunikationsstrategier, medieinnehåll och medieanvändning vid valrörelser och dramatiska händelser. Här ingår studier av strategisk politisk kommunikation och politisk opinionsbildning i DEMICOMs regelbundet återkommande valrörelseprojekt.

Vi har lång erfarenhet av uppdragsforskning till såväl privata som offentliga organisationer, till exempel riksdag och regering, myndigheter, intresseorganisationer och företag. Våra forskare är också ofta anlitade för specialanpassade föreläsningar och utbildningsdagar, bland annat inom medieindustrin, politik och förvaltning.

DEMICOM:s forskningsledare:

Ingela Wadbring, centrumledare och professor i medieutveckling, Mittuniversitetet
Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation, Mittuniversitetet
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet
Jonas Harvard, docent i historia, Mittuniversitetet

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Demicoms referensgrupp

Demicoms ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete med branschen. Vår referensgrupp, med god insikt i media.- och PR-branschen, hjälper oss att få att hålla forskningen relevant. Läs mer