Forskningen genomförs i forskargrupper som är verksamma inom fyra huvudområden: journalistik, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Demicoms referensgrupp

Sidan uppdaterades 2022-05-30