Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen

Hur upplevs buller och naturlig tystnad i Jämtlandsfjällen? Finns det intressemotsättningar enligt turskidåkare och snöskoteråkare? De frågorna besvaras i rapporten "Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen".

Rapporten "Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen – upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare" ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. 

I rapporten undersöker Rosemarie Ankre upplevelser av eventuella intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen, samt hur buller och naturlig tystnad uppfattas. Detta utifrån en besökarundersökning i Jämtlandsfjällen som turskidåkare och snöskoteråkare har deltagit i. Även motsättningar inom och mellan användargrupperna identifieras samt vad man anser om olika metoder för att hantera dessa.

Rapporten är skriven inom projektet "Bortom konflikter i fjällen" och målgruppen för resultaten är lokala, regionala och nationella beslutsfattare på myndigheter och organisationer, samt olika fjällaktörer inom privat och offentlig sektor.

Kontakt

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836