Destinationsutveckling för året-runt-turism

I rapporten ”Vintersportorten året runt del II - Produkt och marknadsföring” har Maria Lexhagen tillsammans med Fredrik Olausson studerat en av Tillväxtverkets nationellt utpekade exportmogna destinationer (Åre) utifrån nuläge, trender och benchmarking.

Rapporten är en sammanställning av flera olika studier som gjorts vid ETOUR och var en del av projektet ”Kunskapsbaserad turismutveckling”. 

Rapporten redogör bl a för hur nuläget ser ut i Åre utifrån företagens och fritidsfastighetsägares syn på Åres utveckling samt resultat av gästundersökningar för Åres varumärke under barmarkssäsongen. Vidare diskuteras aktuella och framtida samhällstrender som i sin tur påverkar nya resetrender. Slutligen görs en analys av sex framgångsrika internationella exempel på fjälldestinationer med året-runt turism utifrån produkterbjudande, marknadsföring och utvecklingsarbete med fokus på barmarkssäsongen. I rapporten har olika verktyg använts vilket kan betraktas som ”ett recept” för trendspaning och omvärldsanalys.

Rapporten har finansierats genom dels projektet ”Kunskapsbaserad turismutveckling”, som finansierats av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och dels under 2014-2015 av projektet Den nya fjällupplevelsen, Naturvårdsverkets program för Storslagen Fjällmiljö.

Läs hela rapporten här

Kontakt

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339