Destinationsutveckling för året-runt-turism

I rapporten ”Vintersportorten året runt del II - Produkt och marknadsföring” har Maria Lexhagen tillsammans med Fredrik Olausson studerat en av Tillväxtverkets nationellt utpekade exportmogna destinationer (Åre) utifrån nuläge, trender och benchmarking.

Sidan uppdaterades 2019-11-22