Vår ambition är att all forskning ska bedrivas nära, eller i samarbete med turismbranschen. Därför är det mycket viktigt att få insikt i näringens tankar och önskemål om ny kunskap. Där kommer ETOUR:s referensgrupp in i bilden.

Sidan uppdaterades 2023-05-04