Robert Pettersson

Forskare|Researcher

Bakgrund

Ledare - Från okt. 2019 verksamhetsledare på ETOUR Research Centre vid Mittuniversitetet. Har varit avdelningschef på Avd. för turism 2006-2012, Mittuniversitetets samverkanschef 2012-2018 och VD i Mittuniversitetets holdingkoccern 2018-2019.

Forskare - fil. dr., docent och lektor i turismvetenskap och verksam vid turismforskningsinstitutet Etour. Forskningsområden bl.a. evenemangsturism, destinationsutveckling, lokal- och regional utveckling och trender inom turism.

Lärare - Lärarexamen från Umeå Universitet, undervisar regelbundet på Mittuniversitetet. Erhöll studentkårens pedagogiska pris 2007.

Moderator och konferencier - ofta anlitad mötesmoderator och konferencier.

Föreläsare - uppskattad föreläsare som på ett lättsamt sätt informerar, inspirerar och bitvis provocerar åhörarna.

Styrelseuppdrag - För närvarande styrelseordförande i Destination Vemdalen AB, vice ordförande i Jämtland Härjedalen Turism och Styrelseakademien Jämtland. Styrelseledamot i Stiftelsen Jamtli.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, A. , Pettersson, R. & Wall-Reinius, S. (2023). Environmental concerns in nature-based events : the permit process for organised outdoor recreation and sport. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 23: 2-3, ss. 176-194.  

Wallstam, M. , Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events : in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol. 12: 2, ss. 122-141.    

Brown, S. , Getz, D. , Pettersson, R. & Wallstam, M. (2015). Event evaluation : Definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management, vol. 6: 2, ss. 135-157.    

Nordvall, A. , Pettersson, R. , Svensson, B. & Brown, S. (2014). Designing events for social interaction. Event Management, vol. 18: 2, ss. 127-140.    

Getz, D. , Svensson, B. , Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events : Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, vol. 7: 1/2, ss. 47-67.  

Pettersson, R. & Zillinger, M. (2011). Time and space in event behaviour : Tracking visitors by GPS. Tourism Geographies, vol. 13: 1, ss. 1-20.  

Svensson, B. , Pettersson, R. & Zakrisson, I. (2011). Tracking tourists : Mobility, experiences and the supply-demand gap in a Swedish mountain resort. Journal of Tourism Consumption and Practice, vol. 3: 2, ss. 1-19.  

Pettersson, R. & Getz, D. (2009). Event experiences in time and space : a study of the visitors to the 2007 world alpine ski championships in Åre, Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 9: 2-3, ss. 308-326.  

Pettersson, R. & Müller, D. (2006). Sami heritage at the winter festival in Jokkmokk, Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 6: 1, ss. 54-69.

Pettersson, R. & Wall-Reinius, S. (2005). Turisme i Sápmi og Laponia. GO : geografisk orientering, vol. 2, ss. 70-75.

Pettersson, R. (2003). Indigenous cultural events : The development of a Sami winter festival in northern Sweden. Tourism, vol. 51: 3, ss. 319-332.

Pettersson, R. (2002). Sami tourism in northern Sweden : Measuring tourists' opinions using stated preference methodology. Tourism and Hospitality Research, vol. 3: 4, ss. 357-370.

Pettersson, R. & Müller, D. (2001). Access to Sami tourism in northern Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 1: 1, ss. 5-18.

Böcker

Pettersson, R. (2009). Developing indigenous tourism : Visiting the Sami people of Northern Sweden. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG

Pettersson, R. (1999). Foreign Second Home Purchases : the case of Northern Sweden, 1990-96. Umeå : CERUM, Umeå University (CERUM working paper 14).

Doktorsavhandlingar

Pettersson, R. (2004). Sami Tourism in Northern Sweden : Supply, Demand and Interaction. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Kulturgeografiska institutionen, 2004 (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute : 2004:14) (GERUM. Kulturgeografi : 1)

Kapitel i böcker, del av antologier

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2022). Turism och regional utveckling. I Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG årsbok YMER). S. 145-162.

Pettersson, R. & Nyberg, L. (2021). Sweden Tourism. I Encyclopedia of Tourism. Cham : Springer. S. 1-2.  

Armbrecht, J. , Lundberg, E. , Pettersson, R. & Zillinger, M. (2021). Swedish Sports Clubs and Events during the Covid 19 Pandemic Impacts and Responses. I Crisis Management and Recovery for Events : Impacts and Strategies. Goodfellow Publishers (Event management theory and methods series). S. 193-212.  

Pettersson, R. (2009). The Sami winter festival in Jokkmokk, Sweden. I Nordic Tourism : Issues and cases. Bristol : Channel View Publications (Aspects of Tourism). S. 216-219.

Pettersson, R. & Viken, A. (2007). Sami Perspectives on Indigenous Tourism in Northern Europe:; I R. Butler & T. Hinch (red.) Tourism and Indigenous Peoples. Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford, 176-187. : Commerce or Cultural Development?. I Tourism and Indigenous Peoples issues and implications. Oxford : Butterworth-Heinemann. S. 380-.  

Pettersson, R. (2006). Ecotourism and Indigenous Tourism : Positive and Negative Impacts of Sami Tourism. I Ecotourism in Scandinavia : lessons in theory and practice. Wallingford : CABI Publishing (Ecotourism series). S. 166-177.

Jämting, H. , Nilsson, M. , Pettersson, R. & Wall Reinius, S. (2005). Biosfärområden i Sverige : Torneträsk biosfärområde och Kristianstads Vattenrike. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 57-61.

Pettersson, R. (2005). Tourism Experiences of Sami Culture. I Articles on Experiences. 2 : Digital media & games. Rovaniemi : University of Lapland Press. S. 151-.

Pettersson, R. & Vuorio, T. (2005). Tourists, nature and indigenous peoples : conservation and management in the Swedish mountain. I Mountains of Northern Europe : conservation, management, people and nature. Edinburgh : Stationary Office (The natural heritage of Scotland). S. 396-.

Pettersson, R. & Müller, D. (2005). What and where is the indigenous at an indigenous festival? : observations from the winter festival in Jokkmokk, Sweden.. I Indigenous tourism : the commodification and management of culture. Amsterdam ; Oxford : Elsevier (Advances in tourism research). S. 319-.

Pettersson, R. (2003). Landskapet som turismarena : två exempel från Höga Kusten. I Värdefulla landskap. Umeå : Landskapet som arena (Arbetsrapporter från forskningsprogrammet Landskapet som arena). S. 140-.

Pettersson, R. (2003). Turism i Sameland. I Resenär - inte turist! : om ungdomar, resor och drömmar. Stockholm : Svenska turistfören. (STF) (Svenska turistföreningens årsbok). S. 207-.

Pettersson, R. & Müller, D. K. (2001). Sami tourism resources in northern Sweden : an overview with Canadian comparisons. I Going north : Peripheral Tourism in Canada and Sweden. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 147-161.

Pettersson, R. (2001). Tyskägda stugor i Norrland. I Tyska turister i Sverige : forskning och studier som ger ökad kunskap om tyska turister och som kan bidra till att svenska turistföretag blir framgångsrika på den tyska resemarknaden. Östersund : ETOUR (Populärvetenskaplig serien).

Konferensbidrag

Laven, D. , Saltzman, K. , Wetterberg, O. , Fredman, P. , Lagerqvist, B. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2011). Exploring the Landscape Tourism : Nexus in Protected Areas in Sweden. Paper presented at the ATLAS annual conference 2011. Landscape and tourism: The dualistic relationship. Valmiera, Latvia September 21-23, 2011

Licentiatavhandlingar

Pettersson, R. (2001). Sami tourism - supply and demand : two essays on indigenous peoples and tourism in Sweden. Lic.-avh. Östersund : ETOUR, 2001 (Vetenskapliga bokserien : V 2001:8)

Manuskript

Wallstam, M. , Pettersson, R. & Ioannides, D. Planned legacy or strategic leverage? : Pursuing the long-term benefits of two major sports events.

Rapporter

Pettersson, R. , Eriksson, A. & Lanzendorf, T. (2023). En guide till miljömässiga effekter av evenemang. Mid Sweden University (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2023:2).  

Pettersson, R. , Kronenberg, K. & Wallstam, M. (2023). En guide till turismekonomiska utvärderingar av evenemang. Östersund : Mid Sweden University (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2023:1).  

Setoodegan, P. , Pettersson, R. , Margaryan, L. & Nybond, P. (2022). EU funding in the tourism sector : Sweden 2011-2020. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2022:3).    

Armbrecht, J. , Lundberg, E. , Pettersson, R. & Zillinger, M. (2021). Covid-19 och hållbara evenemang : Påverkan, anpassning och framtidför evenemang inom idrott och friluftsliv. Mittuniversitetet (Mistra Sport & Outdoors 2021:3).    

Setoodegan, P. & Pettersson, R. (2021). Events and social integration : How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2021:1).  

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).  

Wallstam, M. , Kronenberg, K. & Pettersson, R. (2019). Socio-Economic Impacts of Major Sports Events : An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon WorldChampionships in Sweden. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:3).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).  

Pettersson, R. (2007). Evenemangseffekter - med fallstudie av Alpina VM i Åre 2007. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:18).  

Svensson, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Häreblad, L. (2006). Analys av förutsättningarna för samarbete Sundsvall - Östersund - Trondheim kring upplevelsenäringarna. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:31).  

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2006). Effekter av en regional filmproduktion : Med utgångspunkt från en Jämt-Tröndersk filmkommission. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 30).

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2006). Effekter av en regional filmproduktion : Slutrapport. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:30).  

Bodén, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2006). Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland : Rapport från en förstudie. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:32).  

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2005). Intressanta mötesplatser mellan samer och allmänhet : Slutrapport från projektet Ökad kunskap genom turism II. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:26).  

Pettersson, R. , Svensson, B. , Grundberg, J. , Nordin, S. & Grängsjö, P. (2005). Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2005:29).  

Pettersson, R. (2004). Turismutbildningar i Europa : några europeiska jämförelser inför en utbildningskonferens. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:24).  

Pettersson, R. (2003). The winter festival in Jokkmokk : a development from trading place to Sami tourism event. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:5).  

Pettersson, R. & Lindahl, P. (2002). Turism - hot eller möjlighet för den samiska kulturen? : slutrapport för projektet "ökad kunskap genom turism". Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2002:9).  

Pettersson, R. (1999). Turism i sameland : Dagens och morgondagens turism kopplad till samer i svenska Lappland. östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 1999:24).

Sidan uppdaterades 2023-09-21