Utbildning inom turism

äo_turism.jpg

Forskarutbildning inom turism

Sedan 2010 erbjuder Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) på Mittuniversitetet en forskarutbildning i turism.

Programmet erbjuds inom samhällsvetenskap och fokuserar på tre teman; (i) turismrelaterade resurser (miljö-, kulturella och socio-tekniska resurser inom ramen för turism), (ii) konsumentbeteende (aspekter av turisters beteende och attityder i fråga om förbrukningen eller upplevelsen av produkter, tjänster, bilder och känslor inom turism), och (iii) management inom turism (samspelet mellan olika aktiviteter och processer inom och mellan turismorganisationerna).

En forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier och inkluderar både kurser och författandet av en avhandling (monografi eller sammanläggningsavhandling). Tema beslutas i dialog mellan forskarstuderande och handledare om det inte redan är fastlagt i förväg. Forskarstuderanden tilldelas en huvudhandledare och en eller två bihandledare.

För att antas som forskarstuderande på Mittuniversitetet måste du kunna uppvisa finansiering för fyra års heltidsstudier. Tjänster som utlyses av Mittuniversitetet publiceras alltid på universitetets webbplats tillsammans med instruktioner för att ansöka om tjänsten.


Master i turism

Masterprogrammet i turism tar sitt avstamp i den senaste forskningen och kopplar ihop den med dagsfärsk praxis inom turism och kulturgeografi. Är du intresserad av att arbeta nära ledande forskare inom området och få en djupare inblick i gränssnittet mellan samhälle, kultur, natur liksom de produktions- och konsumtionsprocesser som påverkas av IT inom turismområdet, är det här en utbildning för dig. Programmet ges helt på engelska.

Här kan du läsa mer om Master i turism

 

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.
Programmet har tre inriktningar – idrottsvetenskap, socialt arbete och turism. Forskning inom turism har fokus på forskningsområdena: naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, destinationer och turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik. 

Här kan du läsa mer om Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap med inriktning turism

 

Magisterprogram i turism

Vårt magisterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning och aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa. Utbildningen hanterar destinationsutveckling- och hållbarhetsfrågor. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjligheten att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Utbildningen sker på engelska.

Här kan du läsa mer om Magisterprogram i turism

 

Kandidatprogram i turism - Turism och destinationsutveckling

Turism är den bransch som växer snabbast i världen. Efter avslutad utbildning har du alla möjligheter, eftersom arbetsmarknaden är både bred och global. Är du intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur ett hållbart perspektiv är det här en utbildning för dig. En nära kontakt med arbetslivet genom lång praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär. Utbildningen sker i en internationell studiemiljö.

Här kan du läsa mer om kandidatprogrammet Turism och destinationsutveckling

För mer information om forskarutbildningen, kontakta Maria Lexhagen.