Anpassade utbildningar och föreläsningar

Anpassade utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder flexibla kursmoment inom turism. Kurser och utbildningsinsatser riktar sig till medarbetare i företag och organisationer inom turismbranschen.

Personalbilder