Turismbranschen, som är en av världens största branscher, genomgår just nu en omvälvande förändring. Genom att utveckla din kompetens med en universitetsutbildning kan du bidra till att utveckla turistindustrin mot en hållbar framtid.

Restaurangpersonal framför en hotellfrukost

Fristående kurser

 

Programutbildningar

Turism och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram i Turism, 60 hp (programmet ges på engelska)
Master i turism, 120 hp (programmet ges på engelska)

 

Kurser på grundnivå som ges på distans.

Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Naturturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Evenemangsturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Kritiska perspektiv inom turismgeografin
Turismvetenskap FRI (B), Turismens pris, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar (7,5 hp)
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Destinationsutveckling, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B) Destinationsutveckling II, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

 

Kurser på grundnivå som ges på campus.

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism (7,5 hp)
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling (15 hp)
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld (7,5 hp)
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser (7,5 hp)
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet (7,5 hp)
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv (15 hp)

 

Avancerad nivå, kurserna ges på engelska.

Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp

Mittuniversitetets program- och kursutbud finns under miun.se/utbildning. Information om vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan finns på antagning.se.

För mer information kontakta studierektor Rosemarie Ankre.

Mer information om hur du söker kurser och program

turismvetenskap

Läs mer om hur du söker till kurser och program på antagning.se

Malin Larsson Salo, startbild

"Du kan verkligen skapa och forma din egen utbildning"

Malin Larsson Salo riktade själv in sin utbildning mot miljö. Nu åker hon land och rike runt för att hjälpa event att bli mer hållbara...

Anna Hansson, startbild

"En akademisk utbildning öppnar dörrar till mer kvalificerade jobb”

Anna Hansson har varit platschef på Storhogna högfjällshotell & Spa i tio år. Nu har hon precis sadlat om till näringslivsutvecklare på Bergs kommun.