Anpassade utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder flexibla kursmoment inom turism. Kurser och utbildningsinsatser riktar sig till medarbetare i företag och organisationer inom turismbranschen.

Personalbilder

Förutom skräddarsydda kurser erbjuder vi även möjlighet att boka in forskare till föreläsningar. Turismforskningscentret ETOUR har ett trettiotal medarbetare från flera olika ämnesdiscipliner. Här finns några av världens mest framstående turismforskare.

Kontakta centrumledare Robert Pettersson för mer information.