Specialister blir viktigare för turismbranschen efter Coronakrisen

Tis 26 maj 2020 07:46

En ökad efterfrågan på högutbildade specialister och ett tydligare fokus på hållbarhet - det är tankar som framskymtar när tre turismforskare resonerar kring Coronakrisens effekter på turismbranschen.

Maria Lexhagen, Dimitri Ioannides, Lusine Margaryan
Maria Lexhagen, Dimitri Ioannides och Lusine Margaryan, alla forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet.

Läs mer om våra turismutbildningar här


– Historiskt sett har turismbranschen visat en anmärkningsvärd förmåga att återhämta sig efter kriser av olika slag. Vi har bland annat sett exempel på detta i samband med lågkonjunkturer efter olika terrorattentat. Vi har goda skäl att tro att turismsektorn kommer att repa sig förhållandevis snabbt, när väl landsgränser öppnas och transportlösningar återupptas. Den extrema situation som coronaviruset bidragit till borde användas till att reflektera över hur vi kan förbättra branschen och göra turismsektorn mer hållbar, säger Lusine Margaryan, programansvarig för turismprogrammen på grund- och avancerad nivå.

Hennes kollega Maria Lexhagen, ämnesföreträdare inom turismvetenskap, är övertygad om att människor kommer att fortsätta resa inom jobbet och på sin fritid. Hon tillägger:

– Det har aldrig varit mer uppenbart att turism är en komplex sektor som påverkar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter av samhället utifrån ett globalt perspektiv. Men olika resmönster kan komma att ändras när faktorer, som exempelvis risktagande, påverkar besluten kring resandet i allt högre grad.

Det är kanske inte konstigt att alla tre forskare är överens om att det krävs utbildade specialister för att uppnå en mer hållbar turismindustri i framtiden. Dimitri Ioannides, ämnesföreträdare inom kulturgeografi, förklarar vidare:

– För att kunna omfamna en hållbar utveckling är det nödvändigt att de som jobbar inom turismbranschen, vare sig inom den privata eller offentliga sektorn, har en helhetssyn om vad det innebär. Det innefattar specialiserad utbildning, som bland annat förhåller sig till hur en individs påverkan inom en sektor kan ha en ökad effekt på många andra sektorer inom samhället.

Större efterfrågan på högkvalificerad kompetens

Lusine Margaryan understryker att turismindustrin har blivit ett globalt fenomen som kräver välutbildade personer som kan utveckla turismen med fokus på hållbarhet.

– Tänk dig en bransch som omsätter mer än 1 miljard kunder årligen. Det vore konstigt att tro att den inte kräver specialistkompetens. Det är välkänt att turismsektorn är en industri med låga inträdeskrav, som möjliggör jobbmöjligheter för personer med begränsad utbildning, vilket har både för- och nackdelar. Ökad kompetens och professionalisering inom turismindustrin kan göra den mer reglerad och mogen med ett fokus på hållbarhet.

De håller alla med om att det kommer att uppstå en större efterfrågan på högkvalificerad kompetens inom turismbranchen inom en fem-tioårsperiod. Det innebär också att det krävs insatser från Mittuniversitetet och andra lärosäten.

– Vår roll är att erbjuda högkvalitativ utbildning inom de huvudsakliga områdena inom turism samt att inrikta oss på relevanta och långsiktiga aspekter inom turismbranschens utveckling, säger Maria Lexhagen.

Långvarigt och nära samarbete med regionens turismnäring

– Utifrån att vi är ett regionalt lärosäte med global räckvidd, har Mittuniversitetet en skyldighet att sträva efter att professionalisera turismbranchen i närområdet, speciellt eftersom branschen är så viktig för regionen. Jämtland kan därmed fungera som ett laboratorium där vi kan skapa bättre förståelse för turismens utmaningar, inte minst i väderberoende situationer. Vi kan till exempel söka svar på vad den pågående klimatdebatten betyder för destinationer som är väldigt beroende av ideala väderförhållanden, säger Dimitri Ioannides.  

Mittuniversitetet och ETOUR har en lång historia av att jobba nära den regionala turismindustrin såväl som att producera internationellt erkänd utbildning, vilket är en styrka, menar Lusine Margaryan.

– Vi har pågående forskningsprojekt som hjälper oss att förstå coronavirusets påverkan på turismindustrin inom regionen samt hur man kan överbrygga de hinder som uppstått. Vi är också engagerade i att fullfölja vårt uppdrag i regionen. Vi erbjuder enskilda kurser eller program på både grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom turism för att tillgodose de kunskapsbehov som finns. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra utbildningar och de utmaningar som vi ställs inför.

Slutligen tar Maria Lexhagen chansen att ge ett råd till den som jobbar inom turismindustrin i dessa turbulenta tider.

– Tänk över hur du kan använda den här möjligheten för att påverka din arbetssituation. Genom att utveckla din kompetens med en universitetsutbildning har du även möjlighet att bidra till en hållbar framtid inom turismbranschen.

Läs mer om våra utbildningar inom turism.

 

Kontaktuppgifter:
Maria Lexhagen, docent och forskare vid turismforskningscentret ETOUR, 010-142 83 39, maria.lexhagen@miun.se
Dimitri Ioannides, professor och forskare vid ETOUR, 010-142 87 11, dimitri.ioannides@miun.se
Lusine Margaryan, programansvarig för turismprogrammen på grund- och avancerad nivå samt forskare vid ETOUR, 010-142 80 75, lusine.margaryan@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2020-06-25