Den här sektionen innehåller en introduktion till Evenemangskompassens™ tjänsteutbud. I menyn till vänster finner ni de lösningar som har designats för att bemöta era unika behov.

Vårt arbete med evenemang bygger på tre spår; utvärdering, certifiering och vägledning.

- Utvärderingar syftar till att mäta evenemang i förhållande till 1. Externa målsättningar och normer, samt 2. Arrangörers egna prioriteringar och förutsättningar.

- Certifieringar är det bästa sättet vi kan kommunicera evenemangens kvalitéer utåt. Certifieringar fungerar som en form av kvalitetssäkring och står som bevis för kunder, investerare och andra intressenter att en arrangör håller en viss önskad nivå.

- Vägledningen bygger på rekommendationer vi utvecklar för att sätta evenemang på rätt spår framåt.

Djupgående effektutvärderingar kan erbjudas i dialog med Event Compass™. Effektutvärderingarkan designas för att möta en specifik informationsbrist som ett evenemang och dess intressenter har identifierat. Denna typ av konsulttjänst genomförs med referens till vår benchmarkingdatabas. Expertkompetens erbjuds i samband med varje uppdrag med syfte att ge uppdragsgivaren tydliga direktiv för kontinuerlig förbättring.

 

- Baseline Evaluation: Certifiering

- Baseline Evaluation: PLUS

- Baseline Evaluation: På plats