Är turistnäringen mer innovativ än vi tror?

Ons 22 nov. 2017 11:39

Det finns stora skillnader mellan serviceproducerande företag och tillverkande industri, men ändå fortsätter vi många gånger att analysera servicesektorn – och däribland turistnäringen – utifrån den tillverkande industrin premisser. Risken är att resultatet leder till felaktiga slutsatser.

Bild från ishotellet i Jukkasjärvi

Turistnäringen beskrivs ofta som en eftersläntrare när det gäller innovationskapacitet. Men kan vi verkligen säga hur stor innovationsförmågan faktiskt är, när de modeller och analysverktyg som ofta används inte passar in på grund av turistföretagens storlek, karaktärsdrag och arbetsmetoder.

I den här populärvetenskapliga rapporten visar Sara Nordin och Anne-Mette Hjalager på andra sätt att identifiera, analysera och stödja innovationsprocesser i turistnäringen. Rapporten bygger på exempel från Icehotel.


Sidan uppdaterades 2024-02-22