Relationell destinationsutveckling

Ons 22 nov 2017 09:58

Generellt, finns det tre sorters destinationer. Det finns de som kämpar för att överleva för att slutligen stagnera eller möta nedgång, de som framgångsrikt attraherar allt fler gäster och får ökad lönsamhet – och så finns det en tredje kategori som får en helt annan dimension av tillväxt.

Den sista gruppen destinationer karaktäriseras av en ökad befolkningsutveckling, nyföretagande, ökade skatteintäkter och en utveckling inte bara i turistföretag, utan i en rad kringliggande branscher.

I en tid när inte bara ekonomisk tillväxt är viktig, utan även ekologisk och social, blir det allt viktigare att inte bara sikta på mängd och massturism, utan att bygga upp något mer långsiktigt.

I en ny avhandling från Uppsala universitet studerar Sara Nordin nätverkens betydelse för utveckling, tillväxt och innovation. Studier har genomförts i Åre och på Icehotel. Hon tittar på betydelsen av styrning och organisation, tillit samt tillgång till information och kunskap. De informella grupperingarna granskas, där besluten tas i det tysta, långt från offentlighetsprinciper och transparens.

 

Ladda ner och läs avhandlingen kostnadsfritt:

Relational Destination Development

Kontakt


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-01-29