Prisas för forskningsartikel om musikfestivalen Peace & Love

Mån 08 okt 2018 07:32

År 2012 var Peace & Love-festivalen den största i sitt slag. Bara några veckor innan festivalen skulle gå av stapeln 2013 begärde arrangörerna för Peace & Love AB konkurs och chocken för alla inblandade var ett faktum.

Love and peace

Anders Nordvall, doktorand vid turismforskningscentret ETOUR, har vunnit pris för en forskningsartikel där festivalens fall analyseras.

-        Artikeln handlar om de mekanismer som påverkar skapandet av återkommande evenemang och vad som kan behöva göras för att evenemang ska utvecklas och framförallt för att de ska kunna överleva över tid. I artikeln identifierar och diskuterar vi vilka faktorer som orsakade fallet för Peace & Love-festivalen, säger Anders Nordvall, doktorand i turismvetenskap på turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

Resultatet visar att nedläggningen var kopplad till en kombination av särskilda omständigheter. En ny stor festival på den svenska festivalmarknaden planerad samma helg – Bråvalla - skapade direkt konkurrens kring besökare och resurser. Besökare med erfarenhet av tidigare festivalkonkurser dröjde med biljettköp och följde strömmen dit sommarens stora festivalfest förväntades äga rum. Organisationen var inte rustad ekonomiskt och strategiskt för att möta en kraftigt minskad efterfrågan.

-        För att ta reda på vad som gick fel har vi dels analyserat den svenska festivalbranschen, dels intervjuat medlemmar i evenemangsorganisationen och dels analyserat kommentarer och inlägg på Peace & Loves egna Facebook-sida och andra forum där festivalen diskuterades, berättar Anders Nordvall.

Anders Nordvall har, tillsammans med Tobias Heldt vid Högskolan Dalarna, tagit emot priset Emerald Literati Award for Outstanding Paper 2018 för forskningsartikeln med titeln Understanding hallmark event failure: A case study of a Swedish music festival.

Artikeln är publicerad i tidskriften International Journal of Event and Festival Management och handlar om musikfestivalen Peace & Love och analyser av festivalens varande. Artikeln ingår i Anders Nordvalls avhandlingsprojekt som handlar om att förstå utvecklingsförlopp för återkommande evenemang och hur sådana förlopp kan påverkas.

-        Resultaten är intressanta eftersom det funnits en efterfrågan i turism- och evenemangsforskningen att förstå negativa utvecklingsförlopp. Slutsatserna pekar på strategier för överlevnad och framgång kopplat till samarbete mellan arrangör och värdort, kvalitets- och utvärderingsarbete samt förnyelseprocesser inom evenemangsorganisationer, säger Anders Nordvall.

Forskningsartikeln i sin helhet:
Nordvall, A. & Heldt, T. (2017). Understanding hallmark event failure : A case study of a Swedish music festival. International Journal of Event and Festival Management, vol. 8: 2, ss. 172-185

Kontakt

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-20