ETOUR bidrar med kunskapsunderlag i nationalparksprocess

Fre 03 aug 2018 10:40

Nationalparksprojektet i Jämtland har som mål att, utifrån dialog och samverkan med många olika parter, ta fram ett förslag till en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags.

ETOUR har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län att ta fram en översiktlig analys av aktiviteter i området samt kunskapsunderlag kring lärdomar gällande regional och lokal samverkan.

Rapport: Översiktlig analys av aktiviteter i det föreslagna nationalparksområdet

Rapporten visar på ett ökat besökstryck i vissa delar av det föreslagna nationalparksområdet, till exempel Blanktjärnsrundan och Jämtlandstriangeln. Besökarna är således ojämnt fördelade över området. Det är också tydligt att det skett en diversifiering av olika typer av friluftsaktiviteter.

De flesta som rör sig i området under sommarsäsongen ägnar sig åt vandring, både vandringar med övernattning och dagsvandringar. Under de senaste fem åren har så kallade ”nya aktiviteter” - till exempel cykling, löpning och klättring - ökat. Även antalet arrangerade sportevenemang och antalet deltagare i dessa har ökat, främst gällande löpartävlingar så som Fjällmaraton. Trots detta är det den mer traditionella aktiviteten vandring som är mest populär. Vintertid är de två vanligaste aktiviteterna turskidåkning och snöskoteråkning, även om det finns en tydlig trend som visar på ett ökat intresse för toppturs-skidåkning.

Vill du veta mer om aktiviteter i området, läs hela rapporten "Översiktlig analys av aktiviteter i det föreslagna nationalparksområdet"

Rapport: Viktiga lärdomar gällande regional och lokal samverkan i en komplex fråga

Den här rapporten har undersökt hur samverkan i främst naturresursförvaltning fungerar.

Sammanställningen visar att samverkan ofta är nödvändig för att beslutsprocessen i frågor gällande naturresursförvaltning ska uppfattas som legitim och trovärdig. En viktig uppgift för de ansvariga för samverkansprocessen är att involvera intressegrupper, balansera konkurrerande intressen och bygga tillit mellan grupper.

Just tillit är en mycket viktigt beståndsdel i processer kring naturresursförvaltning. Faktorer som har positiv inverkan på graden av tillit inkluderar bra kommunikation, en tro på värdet/målet med det som beslutsfattare vill uppnå, positiva erfarenheter och en konsekvent hållning hos förvaltningen. För att bygga tillit är det också mycket viktigt för förvaltningen att inkludera lokal kunskap och lokala värderingar, och ta tillvara det som lokalsamhället kan bidra med. Det är också nödvändigt att ha en tydlig strategi för hur dialog och kommunikation mellan de involverade grupperna kan föras, för att undvika missförstånd och för att diskussioner om oenigheter ska kunna föras på ett konstruktivt sätt.

Vill du veta mer om regional och lokal samverkan, läs hela rapporten "Viktiga lärdomar gällande regional och lokal samverkan i en komplex fråga"


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-01-28