Parisa kom från Shiraz till Östersund för högre studier

Tors 06 maj 2021 14:57

Parisa Setoodegan kom till Mittuniversitetet, efter tio år som resekonsult i sitt hemland Iran, för att läsa en master i turism. Hon hade en ganska klar bild av vad forskning är och vad forskare gör, men i och med studierna och den praktik som hon nu gör på ETOUR har forskning fått en ny innebörd.

Mastersstudenten Parisa Setoodegan på studiebesök vid S:t Olavsleden
Parisa Setoodegan, som går Mittuniversitetets master i turism, på studiebesök vid St. Olavsleden

Från Shiraz till Östersund för högre studier

Parisa Setoodegan är 36 år och flyttade med sin man och son från Shiraz till Östersund för högre studier hösten 2020. Hon hade en kandidatexamen i engelsk litteratur och hade jobbat både som engelsklärare och konsult på en internationell resebyrå, så hon kände sig mer än redo att flytta utomlands.
– En av anledningarna att söka mig just till Sverige var för att jag kommit i kontakt med den västerländska kulturen under mina år i turistindustrin, hade lätt att förstå den och ville utforska den mer. Efter två år i Östersund trivs jag väldigt bra. Det är en perfekt blandning mellan natur och stad och det känns lugnt och tryggt, vilket också är något jag strävat efter att ge min son, säger Parisa.

Turismens betydelse för social integration

Parisa kom fort in i det svenska studiesystemet och började tidigt inrikta sina studiearbeten på turismens betydelse för social integration. Hon noterade hur viktigt idrott, friluftsliv och evenemang är för regionen – både ekonomiskt och socialt - och hur centralt det verkade vara för jämtlänningarna. Därför blev hon intresserad av om och hur dessa aktiviteter skulle kunna fungera som sammanhang eller ingång för nyanlända eller invandrare.
– I min mastersuppsats intervjuade jag 19 relativt nyanlända personer i Jämtlands län – från olika kontinenter, i olika åldrar och med olika kön – för att ge deras perspektiv på detta. Resultatet visar att idrott och friluftsliv faktiskt kan fungera som ”sociala broar” och underlätta integration för nyanlända, berättar Parisa.

Lärorik praktikplats på ETOUR

Det ena ledde till det andra och nu håller Parisa, tillsammans med forskarna Robert Pettersson och Lusine Margaryan på ETOUR, att utveckla uppsatsen till en forskningsartikel och en forskningsansökan inom Mittuniversitetets samverkansavtal med Östersunds kommun. Dessutom, när det var dags för praktik inom utbildningen, så tog ETOUR emot henne med öppna armar.
– Jag sökte mastersprogrammet vid just Mittuniversitetet för att det fanns möjligheter till fortsatta doktorandstudier inom turism. Att göra min praktik på ETOUR var en bra möjlighet för mig att se hur en forskningsmiljö fungerar och vad en turismforskare gör om dagarna, säger hon.

Grupparbete, transparens och samverkan

Innan hon kom till Mittuniversitetet så hade hon en ganska klar bild av vad forskning är, att det främst är ett individuellt arbete som handlar om att sitta på sitt rum och läsa och skriva. Efter en tvåårig mastersutbildning, ett examensarbete där hon fick möjlighet att träffa och intervjua många människor och en praktik på ETOUR, upplever hon att forskning är så mycket mer än det – att det handlar om grupparbete, transparens och samverkan.
– Jag har fått följa med på väldigt många möten, både i akademin och i ute i länet, och jag upplever att det är ett väldigt öppet klimat mellan forskare och bransch. Jag ser fram emot att jobba vidare med turism- och integrationsfrågor, oavsett om det blir som forskare eller ute i turistindustrin, säger Parisa som alltså tar sin mastersexamen till sommaren.

 

Läs Parisa Setoodegans mastersuppsats

Läs mer om turismforskningscentret ETOUR

Läs mer om Mittuniversitetets program och kurser inom turism


Sidan uppdaterades 2021-05-10