Våra event

Spara favorit 4 jul juli 2019

ETOUR:s medarbetare åker mycket på konferenser för att lyssna in vad som händer i forskningsvärlden, presentera resultat samt skapa och upprätthålla kontakter. Men vi arrangerar också egna konferenser, seminarier och workshops där vi bjuder in nationella och internationella gäster, belyser intressanta och relevanta ämnen och delar med oss av den senaste forskningen på centret.

Några av våra event

Statistik och analys av turism 2014

Den 10-11 november höll ETOUR en konferens om statistik och analys av turism, med fokus på utmaningar och goda exempel, på Mittuniversitetet i Östersund. Konferensen arrangerades i samarbete med Tillväxtverket, Östersunds kommun och Tillväxtanalys.

Nordisk konferens om analys av turism – i en digitaliserad värld

Den 25–26 januari arrangerade ETOUR i samarbete med Tillväxtverket och Tourism in Skåne en konferens om analys av turism.

Workshop 11-12 October 2018

ETOUR and the Department of Tourism Studies and Geography at Mid-Sweden University sponsered a workshop in Östersund 11–12 October 2018: Evolutionary and Relational Perspectives in Geography & the Shifting Mosaic of Tourism in the Age of “Sharing”.