FSCN träd

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.

Tre fokusområden inom FSCN

1. Fiberteknologi

Vårt fokus är processteknologi, systemdesign och utveckling av produkter. Vi forskar bland annat på högutbytesmassor, mekanisk massa, kemisk massa, biobaserade bränslen, kemikalier och sidoströmmar i processerna från skogen till färdiga pappersprodukter. Vi utvecklar också teknologi för hållbara systemavskiljningar för metall ur industriella processer och vattensystem.

2. Grön energi, superkondensatorer och batterier

Vi studerar nya applikationer och funktionaliteter för stora ytor, som t ex papper. Vi integrerar pappersteknologi med materialfysik och design samt elektronik. 

3. Nya cellulosamaterial

Vi forskar på nya fiberbaserade material, naturliga polymerer och biokompositer. Vi arbetar också med kompositstrukturer av cellulosa och utveckling av cellulosa, hemicellulosa och lignin.

FSCN är ett internationellt forskningscentrum och vår kommunikation sker i huvudsak på engelska. Därför har vi valt att publicera fullständig information och nyheter på FSCNs engelska webbplats. Klicka på "English" längst upp på sidan så kommer du till den engelska webbplatsen.

Transformation av de industriella ekosystemen

Vårt mål är att öka resurshushållning och minska energiförbrukning samt miljöpåverkan från industriella processer. Därtill arbetar vi aktivt för att stödja utvecklingen av nya produkter och affärsområden, varor och tjänster baserade på processer i och omkring fibrer och cellulosa. Forskningen supportar utvecklingen av de industriella ekosystemen. Tillsammans med forskningscentrum STC driver vi forskningsmiljön Transformative Technologies.

FSCN grundades 1999. Vi har idag 13 professorer, 26 doktorander och totalt närmare 80 forskare. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Mittuniversitetets campus Sundsvall och forskningsmiljön ligger i framkant med ett flertal välutrustade laboratorium för bl a ett avancerat material och innovationslaboratorium, MILAB där näringslivet också kan nyttja utrustningen.

Nyheter FSCN

Transformative Technologies har stärkt Mittuniversitetet

Under tio år har Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN drivit forskningsmiljön Transformative Technologies med stöd från KK-stiftelsen. I en färsk utvärdering konstateras att det har gett universitetet en mer profilerad forskning och starkare samarbeten med industrin.

47 länder representerade och deltagarrekord för ISDRS

När Mittuniversitetet för första gången står värd för den internationella forskningskonferensen ISDRS slår konferensen rekord. För andra året i rad arrangeras konferensen digitalt och antalet deltagare kommer att fördubblas.

FSCN i media

Kontakt

Kaarlo Niskanen

Professor|Professor

010-1428199

Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428899