Fibre Science and Communication Networks, FSCN

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.

Tre fokusområden inom FSCN

1. Fiberteknologi

Vårt fokus är processteknologi, systemdesign och utveckling av produkter. Vi forskar bland annat på högutbytesmassor, mekanisk massa, kemisk massa, biobaserade bränslen, kemikalier och sidoströmmar i processerna från skogen till färdiga pappersprodukter. Vi utvecklar också teknologi för hållbara systemavskiljningar för metall ur industriella processer och vattensystem.

2. Grön energi, superkondensatorer och batterier

Vi studerar nya applikationer och funktionaliteter för stora ytor, som t ex papper. Vi integrerar pappersteknologi med materialfysik och design samt elektronik. 

3. Nya cellulosamaterial

Vi forskar på nya fiberbaserade material, naturliga polymerer och biokompositer. Vi arbetar också med kompositstrukturer av cellulosa och utveckling av cellulosa, hemicellulosa och lignin.

FSCN är ett internationellt forskningscentrum och vår kommunikation sker i huvudsak på engelska. Därför har vi valt att publicera fullständig information och nyheter på FSCNs engelska webbplats. Klicka på "English" längst upp på sidan så kommer du till den engelska webbplatsen.

Transformation av de industriella ekosystemen

Vårt mål är att öka resurshushållning och minska energiförbrukning samt miljöpåverkan från industriella processer. Därtill arbetar vi aktivt för att stödja utvecklingen av nya produkter och affärsområden, varor och tjänster baserade på processer i och omkring fibrer och cellulosa. Forskningen supportar utvecklingen av de industriella ekosystemen. Tillsammans med forskningscentrum STC driver vi forskningsmiljön Transformative Technologies.

FSCN grundades 1999. Vi har idag 13 professorer, 26 doktorander och totalt närmare 80 forskare. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Mittuniversitetets campus Sundsvall och forskningsmiljön ligger i framkant med ett flertal välutrustade laboratorium för bl a ett avancerat material och innovationslaboratorium, MILAB där näringslivet också kan nyttja utrustningen.

Nyheter FSCN

Gunnar Sundblads Young Researcher's award

Dr Jessica Timmerfors avhandling om flis har nu vunnit priset Young Researcher´s Award. Det är första gången priset delas ut. Stipendium på 400 000 kommer hon använda i sin forskning om sågverksflis. Jessica arbetar vid More Research i Örnsköldsvik.

Ny EU-finansiering för forskning om nanocellulosakompositer

Vi får finansiering från EU, Interreg Sverige-Norge, för forskning om nanocellulosakompositer i samarbete med MoRe Research och RISE PFI i Trondheim. Forskningsprojektet kommer att kallas FoamFiber och pågår från september 2020 till september 2022. Det har en total budget på 778 820 EUR.

FSCN i media

Kontakt

Kaarlo Niskanen

Professor|Professor

010-142 81 99

Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 88 99