FSCN träd

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.

Nyheter FSCN

Energieffektivisering i pappersbruk

Det här arbetet visar att det är möjligt att kraftigt förenkla tillverkningsprocessen för mekanisk pappersmassa och samtidigt minska totala elenergibehovet med omkring 600 kWh/ton (30 %) jämfört med dagens bästa teknik.

Sensorer mäter växthusgasen metan för effektiv kartläggning av utsläpp

Metangas är en stark växthusgas som står för en femtedel av den globala uppvärmningen. Bakhram Gaynullin, industridoktorand vid Mittuniversitetet och Senseair, har utvecklat en mätmetod för att urskilja metangas i små koncentrationer från vattenånga, till en mycket lägre kostnad än befintlig teknik.

Matilda Lindmark spikar sin avhandling

Idag spikade doktoranden Matilda Lindmark sin doktorsavhandling med titeln "Increased resilience in managed boreal forests: controlling damages by Spruce bark beetle and Moose in Sweden”.

FSCN i media

Sidan uppdaterades 2022-09-02