FSCN träd

Nyheter FSCN

Flera bekanta namn på IVAs 100-lista

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har offentliggjort sin årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är temat teknik i mänsklighetens tjänst och Mittuniversitetet representeras av tre forskare.

Avhandling med fokus på en hållbar pappersmassaindustri

I en ny avhandling från Mittuniversitetet beskriver industridoktoranden Robert Norgren hur restprodukter från pappersmassaindustrin, svårhanterat bioslam, kan användas för att föda upp insekter som därefter förädlas till djurfoder.

FSCN i media

Sidan uppdaterades 2022-04-21