FSCN träd

Nyheter FSCN

96 forskare skriver unik antologi om skogens värden

Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I en ny antologi från Mittuniversitetet ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

Flera bekanta namn på IVAs 100-lista

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har offentliggjort sin årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är temat teknik i mänsklighetens tjänst och Mittuniversitetet representeras av tre forskare.

Avhandling med fokus på en hållbar pappersmassaindustri

I en ny avhandling från Mittuniversitetet beskriver industridoktoranden Robert Norgren hur restprodukter från pappersmassaindustrin, svårhanterat bioslam, kan användas för att föda upp insekter som därefter förädlas till djurfoder.

FSCN i media

Sidan uppdaterades 2022-04-21