Juha Fiskari är ny professor i kemiteknik

Ons 06 dec 2017 08:51

Juha Fiskari är ny professor i kemiteknik. Hör honom berätta om sin forskning inom cellulosamaterial. Han jobbar sedan september vid forskningscentrum FSCN vid Mittuniversitetet. Vi hälsar Juha välkommen och hoppas att han kommer att trivas hos oss. Se filmen där han presenterar sin forskning på svenska.

Mitt forskningsområde är i första hand kemiska massaprocesser. Forskningen kan delas upp i några olika huvudprocesser; kokning, blekning och tvättning med relaterade miljöfrågor som viktiga incitament. Grön kemi är också ett av mina intresseområden och speciellt utvecklingen av slutna blekningsprocesser, egentligen kemisk massaproduktion med lägre vattenförbrukning. Vid slutna vattensystem kan också energiförbrukningen minska eftersom stora mängder varmt spillvatten ofta orsakar stora energi förluster. Jag är också intresserad av att utveckla nya metoder för mer effektiv användning av råmaterial. Kostnader för avfallshantering är en stor kostnad för industrin, om vi kan minska restströmmar och använda mer material från råvaran så minskar också avfallsmängderna.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2017-12-11