Cellulosa

nanocellulosa FSCN

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen CELLULOSA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 16 svenska sidor och 34 engelska sidor som är taggade med CELLULOSA. Innehållet kan variera beroende på språk.

Novocell

Formas finansierar ett forskningsprojekt som heter NovoCell. Forskningen utvecklas i forskningsgruppen Surface and Colloid Engineering.

Cello

Forskningsgruppen inom teknisk yt- och kolloidteknik har fått finansiering för forskningsprojektet Cello. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet.

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige. Det huvudsakliga syftet med EcoSy...

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.

MILAB - ny mötesplats för spännande samarbeten

Snart har Milab, Mittuniversitetets öppna labb för materialkaraktärisering och kemisk analys, varit igång under helt år. Hit är alla externa aktörer välkomna att köra sina tester och analyser,...

FORIC start för nya doktorander

Den 8-9 februari samlades våra nya doktorander inom forskarskolan FORIC tillsammans med sina handledare inom akademin och näringslivet för gemensam General Assembly.

Papperet som inte räds vatten

Du har nog hört en rad alarmerande rapporter om gigantiska ”sopöar” i haven, påsar som hamnar i naturen och som inte bryts ner på femhundra år och djur som får i sig skräp som leder till en plågsam...

Juha Fiskari är ny professor i kemiteknik

Juha Fiskari är ny professor i kemiteknik. Hör honom berätta om sin forskning inom cellulosamaterial. Han jobbar sedan september vid forskningscentrum FSCN vid Mittuniversitetet. Vi hälsar Juha...

Resultat om energieffektiv pappersproduktion

Se filmen med vår forskare Birgitta Engberg och Thomas Granfeldt från Valmet samt Christer Sandberg från Holmen som berättar om forskningsresultat från forskningsprogrammet e2mp.

Papper ersätter plast

En unik tillverkningsmetod för starka förpackningspapper kan öppna nya möjligheter för skogsindustrin. Forskare vid forskningscentrum FSCN vid Mittuniversitetet har nämligen lyckats få fram starkar...

Sidan uppdaterades 2019-11-12