Biobaserade cellulosafilmer möter framtidens behov

Ons 02 maj 2018 11:30

Malin From är industrianställd doktorand i forskarskolan FORIC vid forskningscentrum FSCN Mittuniversitetet. Hon jobbar med regenerering av cellulosa för att skapa hållbara biobaserade cellulosafilmer som kan ersätta plast. Malin har en civilingenjörsutbildning i kemiteknik från Uppsala universitet och är nu anställd som doktorand vid AkzoNobel i Sundsvall.

av

av

av

av

av

av

 

"Vi får cellulosa från Domsjö Fabriker och arbetar på labbet med att studera och utveckla olika tekniker för att skapa cellulosafilmer", säger Malin.

Träfiber innehåller cellulosa, en sockerpolymer som består av många glukosmolekyler som sitter ihop i en lång rad. Om cellulosamolekylerna löses upp och regenereras, är den resulterande filmen ganska lik traditionell plast, men råmaterialet är biobaserat och förnybart. Cellulosan mals först ned till en fintrådig vadd som blandas i vatten med olika tillsatsämnen och mixas i -12 grader C. Blandningen fryses, tinas och mixas flera gånger för att lösa upp cellulosan till en genomskinlig flytande form. Cellulosalösningen appliceras sedan som ett tunt lager innan den regenereras i olika typer av regenereringsbad för att fällas ut till en film. Molekylkedjan kan också modifieras med olika sidogrupper, vilket kommer att resultera i olika egenskaper i den regenererade filmen, exempelvis kan materialet gå från skört till elastiskt och från ett material som fungerar som ett gasmembran till en som kan hålla gas för en längre tid. Det är en komplex process med många olika delsteg, där mycket av forskningen handlar om att förstå de bakomliggande mekanismerna genom experiment och analys för att hitta den bästa kombinationen i de olika stegen.

Med rätt modifieringar skulle cellulosa kunna ersätta traditionell plast inom flera användningsområden. Forskningen sker i samarbete med partnerföretagen AkzoNobel, RISE Processum och Domsjö Fabriker.

"Det är intressant att få arbeta med forskning och utveckling som har tydliga målsättningar och där jag får utveckla min kunskap tillsammans med andra forskare och bygga mina kontaktnät med näringslivet", säger Malin.

Målet med doktorandprojektet är att förstå hur cellulosa är upplöst och regenererat i filmer och hur det påverkar mekaniska egenskaper och barriäregenskaper. Målet är också att få kunskap om hur man skräddarsyr cellulosamolekyler med olika sidogrupper för att erhålla önskade egenskaper hos materialet.

Vi hälsar Malin välkommen och hoppas hon ska trivas hos oss.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2018-05-02