Jästsvampar kan bidra till produktion av biodiesel och fettsyror

Tor 28 jun 2018 12:58

Projektet GrönaPro handlar om att i labbskala studera och utveckla gröna produkter från skogsindustrin. Målsättningen är att omvandla olika restprodukter från skogen till biobränslen och fettsyror med högre ekonomiskt värde än dagens restprodukter.

jästsvampar
Extraktion av fett från jästsvampar. Här ses ett vattenskikt (överst) som används för att tvätta det nedre skiktet som innehåller fetter från jästsvamparna.

Ett mål är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av nästa generation fiskfoder. En annan målsättning är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av fettsyror skräddarsydda för biodieselproduktion.

"Målet med mitt arbete i projektet är att ta reda på vilka kemikalier jästsvampar tillverkar eller bryter ner när de växer på olika material från skogen. I projektet låter vi olika jästsvampar växa och utvecklas i labbskala på restmaterial från skogsindustrin", säger Erika Wallin, doktor i kemi med fokus på kemisk analys och framställning av kemikalier vid Mittuniversitetet. "Det finns jästsvampar som är duktiga på att tillverka fetter och från dessa fetter kan vi utvinna fettsyror. I projektet har vi köpt in två jästsvampar som är vanliga att använda när man vill tillverka fettsyror för bland annat biodiesel, och en del av projektet handlar även om att isolera jästsvampar och se vilka som har bäst förutsättningar att bli kommersialiserbara på lång sikt."

Jästsvampar från naturen odlas och studeras

Under sommaren 2017 hade man "jäst-fällor" ute i naturen. Tanken var studera om jästsvampar som finns naturligt i skogen även kunde växa till och tillverka fetter från den typen av restprodukter vill vi använda i våra experiment. Jäst-fällorna plockades in på laboratoriet och våra biologer Svante Holm, docent, och Irin Fahmidazaman, doktorand, isolerade jästsvampar från dessa fällor. I den första omgången isolerades 9 olika jästsvampar. Dessa odlades upp på Petri-skålar, se bilden nedan, med näringsämnen i labbskala. Första målet rent kemiskt var att ta reda på hur mycket fettsyror dessa jästsvampar producerar. Den torkade jästmassan vägdes och extraherades enligt Folch-extraktion.

"Redan i extraktionen såg vi att svamparna var lite olika varandra, de hade lite olika färg och när man tillsatte vatten så fick vi två tydliga faser för alla jästsvampar, utom en, som syns på bild 2 nedan", säger Erika Wallin. "De nya jästsvamparna som Svante och Irin isolerat ser ut att producera mellan 3 och 11 procent fett. Den jästsvamp som i våra mätningar producerade mest fetter var den gula (se bilden med glasburkar), ibland kan det vara svårt att få två faser när det är mycket fettsyror i blandningen."

Våren 2018 hade man ytterligare nya jästsvampfällor ute i naturen och Irin har nu isolerat runt 40 jästsvampar från de fällorna, så totalt har man nu ca 50 jästsvampar att fortsätta sitt utredningsarbete med.

"Nästa del handlar om att identifiera jästsvamparna och undersöka hur de växer på olika näringsämnen samt studera hur mycket fett jästsvamparna producerar och dess beståndsdelar. Vi kommer att odla de isolerade jästsvamparna på restmaterial från skogsindustrin och fortsätta med analysarbetet i flera olika steg under hösten 2018", säger Erika Wallin.

Jästsvampar isolerade från naturen och odlade i laboratoriet vid Mittuniversitetet.

Extraktion av fett från jästsvampar. Här ses ett vattenskikt (överst) som används för att tvätta det nedre skiktet som innehåller fetter från jästsvamparna.

Biodiesel och fiskfoder

En del av projektet handlar om tillverkning av biodiesel och ett sätt att tillverka biodiesel är att utgå från produkter som innehåller mycket fett. Idag används till exempel rester från matindustrin och då främst frityrolja för detta ändamål.

En annan del av projektet Gröna Pro handlar om fiskfoderproduktion. Man vill undersöka om det går att tillverka ett fiskfoder som innehåller mycket protein, och förhoppningen är att de även ska innehålla vissa bra fetter som t ex omega-3 eller omega-6 fetter. De jästsvampar som används i studierna kommer alltså undersökas med avseende på flera olika produkter.

I projektet Gröna Pro samarbetar forskarna vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN med Högskolan i Gävle och flera företag i regionen, däribland Colabitoil som producerar biodiesel. I studierna om jästsvampar har Erika Wallin samarbetat med biologerna Svante Holm, docent, och Dr. Fredrik Carlsson och doktoranden Irin Fahmidazaman vid Mittuniversitetet. För de kemiska analyserna deltar även professor Dan Bylund, Dr. Madelen Olofsson och Dr Sara Norström i forskningsarbetet. Fredrik Carlsson och Mattias Edman deltar också som forskare i projektet. De ansvarar för design och odling av jästsvampar.

Skapad av Inger Axbrink

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-05-11