Parakanot ‑ pågående forskningsprojekt

Tors 06 apr. 2017 15:57

Inom tävlingsidrott för människor med funktionsnedsättning så finns det skillnader i prestationsförmågan, vilket man kompenserar genom klassificering där slutresultatet justeras beroende på individens funktionsnedsättning. Projektet syftar till att göra klassificeringen i parasport mer rättvis.

Sports Tech Research Centre
Simuleringsmodell av parakanot från The AnyBody Modelling System (www.anybodytech.com).

För att i framtiden säkerställa rättvisa tävlingsförhållanden vid Paralympics så är International Paralympic Commitée (IPC) i stort behov av att förbättra sina klassificeringssystem för idrottarna. Klassificeringssystemet delar in idrottarna i grupper utifrån nivån på funktionsnedsättningen och med vetskap om hur den påverkar prestationen i den specifika idrotten. IPC efterfrågar hjälp med att utveckla klassificeringssystemen genom evidensbaserad forskning.

En forskningsgrupp vid Mittuniversitetet har med en inledande pilotstudie visat att muskulo-skelettära simuleringar av parasport är en ny möjlighet som kan stödja utvecklingen av parasportens klassificeringssystem. Vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) Stockholm bedriver en grupp forskning för utveckling av klassificeringssystem inom kanotsporten med experimentella metoder. Genom ett samarbete med denna grupp kan experimentella metoder kombineras med simuleringsmetoder med målet att nå ett steg längre för rättvis klassificering.

En vidareutveckling av nyttjandet av simuleringsmetodik för klassificeringssystemen ökar tillämpbarheten för idrottsrörelsen av vår forskning.

I denna förstudie undersöks om det finns möjlighet att biomekaniska muskulo-skelettära simuleringar kan bidra till klassificering inom parakanot. Dessutom byggs nätverk för att utveckla framtidens klassificeringssystem inom parasport. En målsättning är att förstudien leder vidare till ett större forskningsprojekt med syfte att göra klassificeringen i parasport mer rättvis. 

Forskningen inom parasport vid Mittuniversitetet är tvärvetenskaplig och integrerar Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum.

Förstudien finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Finansiär

Samarbetspartners


Sidan uppdaterades 2022-06-09