Den digitaliserade utförsåkaren

Tor 20 dec 2018 09:10

Från höghastighetskameror till smarta textilier – den alpina eliten tar hjälp av modern teknologi för att vässa sin skidteknik. – Vi arbetar aktivt med digitalisering, berättar Tommy Eliasson, alpin chef på Svenska Skidförbundet.

Digitaliserade utförsåkare1
Tester i pisten ger en än mer komplex testsituation än hemma i labbet.

I slalom och storslalom där tävlingstiderna ibland är kortare än en minut är segermarginalerna ofta små. Det ställer höga krav på idrottarens skicklighet att kunna anpassa teknik och taktik efter olika banor, terräng och snöförhållanden. För att förfina sin skidteknik ytterligare tar nu den alpina eliten hjälp av modern teknik – den digitaliserade utförsåkaren är här.

Matej Supej är professor i biomekanik inom projektet Internet of Sports på Mittuniversitetet. Han berättar att de under hösten genomför ett spännande FoU-projekt med de svenska alpina skidåkarna.

– Med hjälp av ett avancerat globalt navigationssatellitsystem, en smartphone, ett 3D rörelseanalyssystem och trycksulor har vi analyserat de aktivas slalomteknik. Det nya systemet möjliggör unik feedback om olika segment av banan, mer detaljerad analys av enskilda svängar och skillnader mellan tryck på främre och bakre delen av foten samt inre och yttre ben, säger han.


Nästan allt går att mäta. Den digitala utvecklingen har gjort att skidåkarna kan optimera sin teknik.

Avancerade positioneringssystem med bara några centimeters mätnoggrannhet gör dessutom detaljerade uppgifter om färdväg och hastighet möjliga under ett åk. Den här snabba utvecklingen av videokameror, datorer och mjukvara har revolutionerat biomekanisk analys inom elitidrott. Och ännu mer komplexa analyser i realtid står för dörren.

De aktiva vill veta mer om vart skillnaderna uppstår längs banan, var de vinner respektive förlorar tid

Kraftsensorer registrerar krafter och tryckfördelning och med accelerometrar, gyron och magnetometrar mäts acceleration, vinkelhastighet och orientering av olika kroppsdelar, vilket gör det möjligt att få en detaljerad analys av skidåkarens kroppsrörelser.

– De aktiva vill veta mer om vart skillnaderna uppstår längs banan, var de vinner respektive förlorar tid och hur de kan förbättra sin prestation. Med det nya systemet kan vi koppla ihop parametrar som tid, hastighet, energiförluster till åkarnas teknik och taktik, vilket ger dem värdefull information som inte kan fås med mer traditionella mätmetoder eller med det ”blotta ögat”, säger Hans-Christer Holmberg, professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet och utvecklingschef vid Sveriges Olympiska Kommitté.

Om Internet of Sports


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-09