RCR är direkt kopplat till Risk- och krishanteringsprogrammet men har även anknytning till programmen Klimatförändring – politik och samhällsutveckling och Civilingenjör i industriell ekonomi.

Klassrum – lärare hjälper student

Sidan uppdaterades 2022-12-09