RCR är direkt kopplat till Risk- och krishanteringsprogrammet men har även anknytning till programmet Civilingenjör i industriell ekonomi.

Klassrum – lärare hjälper student

Sidan uppdaterades 2024-01-15