RCR är direkt kopplat till Risk- och krishanteringsprogrammet men har även anknytning till programmen Klimatförändring – politik och samhällsutveckling och Civilingenjör i industriell ekonomi.

Klassrum – lärare hjälper student
  • Risk- och krishanteringsprogrammet syftar till att utbilda personer som kan arbeta med risk- och krishantering, säkerhetsarbete samt som ledare i organisationer som arbetar med risk- och krishantering. 

  • Klimatförändring – politik och samhällsutveckling utbildar personer som kan analysera konsekvenser av ojämlikheter i samhälle och miljö, samt olika metoder för en hållbar utveckling under pågående klimatförändring. 
     
  • Civilingenjör i industriell ekonomi innehåller betydande inslag av metoder för att studera och angripa t.ex. ekonomisk systemanalys, matematisk modellering, beslutsanalys, riskanalys och strategiska styrinstrument.