Civilingenjör industriell ekonomi SIMS

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Helhetssyn. Kreativitet. Ledarskap. Det är några ord som kännetecknar en industriell ekonom. Med en bred ämneskunskap och en fördjupad kunskap inom förändringsprocesser blir du duktig på att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 35
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2091

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

Under utbildningen lär du dig att utveckla produkter och tjänster med hänsyn till människors förutsättningar och behov i samklang med samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Du får också en god förståelse för hur teknikutveckling är kopplad till samhällets utveckling, för hur modeller används för att skapa insikt i beslutsproblem samt fördjupade kunskaper i att leda förändringsprojekt.

Under de första tre åren får du en bred ämneskunskap inom klassiska ingenjörsämnen som bland annat datateknik och matematik. De två sista åren fördjupar du dig inom industriell organisation och ekonomi. Programmet har en särskild inriktning mot IT och förändringsledning ur ett organisations- och affärsperspektiv, där beslut måste tas med hänsyn till olika risker och målkonflikter. En lyckad förändring bygger både på förståelse för teknik och process och på engagemang från alla berörda – därför är dessa perspektiv så viktiga. Din kompetens breddas även med kunskap inom bland annat miljö och kommunikation.

Mittuniversitetet är ett mindre universitet med stora fördelar. Du arbetar i mindre grupper och har nära kontakt med lärarna. Inom civilingenjörsutbildningen samarbetar vi mellan teknikinriktningarna för att bredda kunskaperna och utvecklas i takt med förändringar i branschen. Sista året kan du dessutom välja att läsa vid Stockholms universitet som vi har ett samarbete med kring deras masterutbildningar i data- och systemvetenskap. Vill du studera en termin utomlands finns det goda möjligheter att göra det under vårterminen år tre.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig en fördjupad teknisk kompetens i kombination med avancerad kunskap i industriell ekonomi. Det gör att du får en förmåga att lösa komplexa frågor utifrån olika perspektiv. Industriella ekonomer har därför en mycket god arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Du kan arbeta inom i stort sett alla branscher som exempelvis ledare, analytiker, utvecklare, projektledare, konsult, teknik- och managementkonsult eller på någon annan nyckelbefattning på en övergripande nivå.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform och utveckla produkter och tjänster åt företag. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

Industriell ekonomi

Mer information om programmet

Studenter berättar

porträtt av studenten Annabell Aroka

Studenten Annabel Aroka berätta om sina studier

Bild från intervju med Dan Kindstrand om utlandsstudier

Dan berättar om sina utlandsstudier

Mitt drömyrke Civilingenjör

Mitt drömyrke civilingejör

En film om ett studiebesök som Civilingejör industriell ekonomi gjorde på SCA logistics

Studiebesök SCA Logistics

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-02-16