Autonom fyrhjuling testas på Örnsköldsviks Airports landningsbana

Ons 22 feb 2023 14:08

I januari genomfördes ett första lyckat test med en autonom fyrhjuling på Örnsköldsviks flygplats. Målet är att fyrhjulingen i framtiden ska kunna åka helt autonomt på landningsbanan och mäta risk för is och halka. Information som ska vara ett beslutsunderlag till flygplatsens personal.

Autonom fyrhjuling Örnsköldsviks Airport

Inom forskningsprojektet ”Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser” har nu ett första lyckat test med en autonom fyrhjuling genomförts på Örnsköldsviks Airport. Målet är att i framtiden kunna göra helt autonoma friktionsmätningar, mäta risk för is och halka, på landningsbanor, vilket är en viktig pusselbit för framtidens autonoma flygplatser.

Fyrhjulingens autonoma styrsystem utvecklades först inom forskningsprojektet MiLo - Miljön i kontrolloopen. Då för att kunna mäta kvalitén på till exempel skidspår. Nu har styrsystemet vidareutvecklats för nya utmaningar – att kunna göra autonoma friktionsmätningar på en landningsbana. Detta ställer nya krav på tekniken och styrsystemet har bland annat anpassats och integrerats till den högprecisions GPS-teknologi som flygplatsen använder. Men fler utmaningar fanns att lösa för forskarna.

- Utmaningen har varit att trimma in styrsystemet för högre hastigheter och att få fyrhjulingen att följa en landningsbana istället för ett skidspår. Vi har haft en del utmaningar med att få tillförlitlig kommunikation men nu har vi fått ett första lyckat resultat från testet, även om det fortfarande finns utrymme för förbättring, berättar Rikard Hamrin som är forskningsingenjör i projektet.

Det är Rikard Hamrin från Mittuniversitetet och Johan Söderlind Åström från RISE som tillsammans vidareutvecklat systemet och under testet fanns även personal på Örnsköldsviks Airport till hjälp.

Fyrhjulingen är nu utrustad med den friktionsmätningsutrustning som utvecklats av partnerföretaget Klimator och nästa steg i projektet blir att koppla upp mättekniken mot partnerföretaget Combitechs DRIWS-system som används idag för drift av flygplatsen. 

Skapad av Christine Grafström

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-29