Vi har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika. Här finns vindtunnel, labb för materialprovning och additiv tillverkning (3D-print). Dessutom finns labb för tillämpad mekanik och rullande labb i form av bandvagnar.

Sports Tech Research Centre
Test i vindtunneln.

Labbansvariga

Sidan uppdaterades 2020-01-24