Forskning skapar nya företag

Fre 01 jul 2016 15:15

AIM Sweden AB är det senaste av nya spin-off företag sprunget ur forskning och unik spetskompetens vid Mittuniversitetet. Här tillverkas det med hjälp av additiv tillverkning, 3D-printing i folkmun, bland annat individanpassade implantat i medicinskt syfte.

Hemsida AIM

AIM Sweden har knoppats av från forskargruppen vid Sports Tech Research Centre som i över femton års tid utvecklat kunskap och idéer inom additiv tillverkning. I ett tidigt skede fick företaget med hjälp av Miun Innovation verifieringsmedel för att utreda den kommersiella potentialen och hjälp att hitta ett bra upplägg för hur kunskap kan föras över mellan forskargruppen och AIM Sweden AB som kommersialiserar kunskapen.

Mittuniversitetet är ledande inom additiv tillverkning, till och med världsledande inom metall och vår uppgift är att föra ut detta till marknaden, att tillverka produkter och skapa affärer, säger Göran Elovsson VD på AIM Sweden.

Företaget har sitt säte i Östersund och nyligen invigdes företagets lokaler på Frösö Park och intresset för att besöka det nya företaget var stort.

AIM Sweden använder sig av additiv tillverkning för att producera produkter i plast och metall till både industri och medicinsk sektor. Exempelvis kan det vara implantat i titan, rekonstruktioner till käkkirurgi eller plastmodeller för operationsplanering men även olika detaljer till tillverkningsindustrin för bil, flyg och rymd. Bredden av vad som går att göra med tekniken är stor.

Med additiv tillverkning kan avancerade komponenter som förut var svåra och dyra att tillverka nu göras mer kostnadseffektiva och tas fram på en bråkdel av tiden. Utifrån 3D-modeller, exempelvis röntgenbilder bygger man upp i lager på lager och kan därför göra vilka avancerade former som helst.

Företaget levererar redan idag till ett flertal kunder men ser att det finns en stor marknad för deras produkter på nationell och internationell nivå.

Idag jobbar sex personer i verksamheten men den växande marknaden gör att företaget på sikt tror att det kommer att ge fler jobbmöjligheter i regionen. Bland de anställda finns personer som doktorerat inom området, några har masterexamen från Mittuniversitetet inom maskinteknik med inriktning på additiv tillverkning och den senaste rekryteringen är en student som gjorde sitt examensarbete vid företaget.

Att ett företag som AIM Sweden väljer att etablera sig här och samverka med oss är ett kvitto på att forskningen hos oss håller hög kvalitet, avslutar Mikael Bäckström, centrumledare vid Sports Tech Research Centre.

Läs mer

Mer information


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-13