EBM komponenter kan bygga fusionsreaktor

Ons 26 apr 2017 13:27

Komponenter som behövs för att bygga fusionsreaktorn i Frankrike kan framgångsrikt tillverkas med hjälp av EBM metoden, det redovisade Andrey Koptyug som representant för forskargruppen vid sista mötet i det internationella projektet ITER II.

Sports Tech Research Centre
Del av vägg till ITER fusionsreaktor gjord i 316L rostfritt stål. Pulverresterna som syns på bilden avlägsnas och återvinns för att göra andra komponenter.

Mötet hölls i Barcelona på huvudkontoret för Fusion For Energy.

Sports Tech Research Centres roll i projektet har varit som ledande forskningsutförare inom EBM och expertis inom additiv tillverkning. Projektet var andra steget av en genomförbarhetsstudie om additiv tillverkning (3D-print) av ett rostfritt specialstål som kallas 316L. Stålet behövs som konstruktionsmaterial för väggarna i en experimentell testanläggning för fusionsteknik (ITER) som ska konstrueras i södra Frankrike.

316L rostfritt stål är ett material som tål stora temperaturskillnader utan att det påverkar dess mekaniska egenskaper. Därför är materialet perfekt för tillverkning av de reaktorelement som är placerade bakom volframplattorna som kantar den inre kammarens väggar och utsätts för het plasma.

Att tillverka dessa element med traditionella metoder är kostsamt och tar lång tid, eftersom alla tusentals block som behövs är olika. Därför har additiv tillverkning som metod föreslagits som möjlig lösning. Uppdraget för den svenska gruppen som inkluderar Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Swerea KIMAB var att bevisa att det faktiskt kan göras, och att egenskaperna hos material och komponenter möter de högt ställda kraven.

Projektet kördes i fyra år under vilken tekniken för additiv tillverkning av 316L rostfritt stål med användning av laser och elektronstrålesmältning som metoder har utvecklats och testats. Forskargruppen vid Sports Tech Research Centre använde Electron Beam Melting (EBM) och kom fram till att de komponenter som behövs för reaktorn framgångsrikt kan tillverkas med EBM metoden och att materialegenskaperna uppfyller de högt ställda kraven väl.

Mötet var slutet för projektet, men ändå bara början. Nästa steg inom projekt Fusion for Energy är att samla ett internationellt konsortium av de företag som kan tillverka 316L komponenter för ITER reaktorn. Där spelar Sports Tech Research Centre en viktig roll och forskargruppen har nu börjat överföra tillverkningstekniken för 316L från experimentmaskinen vid Mittuniversitetet till en maskin för produktion på spin-off företaget AIM Sweden AB. 

Projektet finansierades av Fusion For Energy (F4E).

Mer information


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-08-04