Cirkulära affärsmodeller‑ workshop med Augmented Sports

Tors 17 dec. 2020 11:19

Den 3 december samlades Augmented sports projektet för en digital inspirationseftermiddag kring cirkulära affärsmodeller. Gästföreläsare var Bo Hilleberg från Hilleberg the tentmaker och Jenni Swadding Country Sales Manager från Patagonia.

augmented sports

Syftet med projektet Augmented Sports är att bidra till teknisk utveckling med fokus hållbarhet hos främst lokala och regionala företag och organisationer, för att möta marknadens behov. Ett 20-tal företag deltog med många intressanta diskussioner och bra erfarenhetsutbyten.

—   Det känns så givande att vi under en eftermiddag har samlat både lokala, nationella och internationella företag för erfarenhetsutbyte inom hur man som företag kan jobba mot cirkulära affärsmodeller, säger Mikael Bäckström centrumledare och professor på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

Här är en sammanfattning av eftermiddagens diskussioner:
Sport och idrott är under ständig utveckling och därför ställs hela tiden nya krav på utrustning och teknik samtidigt som det skapar möjligheter att utveckla nya hållbara produkter och tjänster. Det är en utmaning att som enskild företagare få fram kompetens inom vissa områden och då är det bra att ha en samarbetspartner, som Sports Tech Research Centre.

Vi diskuterade också behovet av att vi tillsammans tar ett större ansvar för hela produktionskedjan. Mer än 90 procent av det som produceras i dag återvinns aldrig. Här måste vi verkligen börja se nyttan och möjligheter med en sluten produktionscykel. Många konsumenter i dag ser sig själva och outdoorföretagen som en del av ett kretslopp där alla måste ta ansvar för det som produceras.

Patagonia berättade om hur de tar ansvar för det som produceras alltifrån att erbjuda kostnadsfri lagning av plagg som gått sönder till att använda återvunnet tvättat dun i sina dunjackor.

Hilleberg berättade om sin företagsresa med att hitta material som är hållbara på det viset att tälten de tillverkar ska kunna stå emot vind och kyla på polarexpeditioner och samtidigt hålla i flera generationer.

Den största utmaningen i dag ser företagen i att få till hållbara transportlösningar. Mycket av tyger och material som används i produktionen fraktas från Asien. Man kan komma runt den problematiken om man själv har lager nära sin produktion samt i större utsträckning använder återvunna material.

Slutsatsen av eftermiddagen är att ingen kan göra allt men att vi tillsammans kan åstadkomma mycket och att varje enskild företagares engagemang och ansvarstänk kring samhälls- och miljöfrågor kan skapa stora konkurrensfördelar både när det gäller produktutveckling och profit i sin business.

Här kan du läsa mer om hur vi kan samarbeta.

Projektet Augmented Sports

 

Skapad av Jeanette Fällman

Sidan uppdaterades 2020-12-17