Workshop Augmented Sports‑ bättre miljö, jämställdhet och mångfald

Mån 08 jun 2020 12:32

I mitten av maj samlades Augmented sports projektet för en digital inspirationseftermiddag kring hållbarhetsaspekterna bättre miljö, jämställdhet och mångfald. Vi hade två föreläsare på temat och ett 20-tal företag deltog med många intressanta diskussioner och bra erfarenhetsutbyten.

augmented sports

Syftet med projektet Augmented Sports är att bidra till teknisk utveckling hos främst lokala och regionala företag och organisationer för att möta marknadens behov.

Här är en sammanfattning av eftermiddagens diskussioner:
Sport och idrott är under ständig utveckling och därför ställs hela tiden nya krav på utrustning och teknik samtidigt som det skapar möjligheter att utveckla nya hållbara produkter och tjänster. Det är en utmaning att som enskild företagare få fram kompetens inom vissa områden och då är det bra att ha en samarbetspartner, som Sports Tech Research Centre, som kan hjälpa till att kapa ledtiden vid till exempel produktutveckling, genom att förmedla kontakter till experter inom materialfrågor.

Vi pratade också om att det finns många fördelar för företagen om de redan från början försöker se till mångfald- och jämställdhetsaspekterna vid rekrytering i arbetsgrupper och styrelser.

Vi konstaterade att bristen på tillgång till ”rätt” utrustning är ett hinder ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv eftersom inte alla människor i dag har samma möjligheter och förutsättningar att få utöva sport och idrott. Där är initiativ som friluftsbanken, som lånar ut utrustning, en viktig del för ett mer jämställt utövande. Men vi behöver också satsa på att utveckla utrustning inom parasport för att få en mer likvärdig idrott.

Vi diskuterade också behovet av att vi tillsammans tar ett större ansvar för hela produktionskedjan. Mer än 90 procent av det som produceras i dag återvinns aldrig. Här måste vi verkligen börja se nyttan och möjligheter med en sluten produktionscykel. Ett av företagen berättade om hur de använder restgarner från fabriker i Litauen för att sticka tröjor. Fler såna initiativ måste lyftas, kanske genom nya certifieringar och dylikt, för att samhället och kunderna ska kunna förstå vilka möjligheter som finns när man väljer produkter.

Slutsatsen av eftermiddagen är att ingen kan göra allt men att vi tillsammans kan åstadkomma mycket och att varje enskild företagares engagemang och ansvarstänk kring samhälls- och miljöfrågor kan skapa stora konkurrensfördelar både när det gäller produktutveckling och profit i sin business.

Här kan du läsa mer om hur vi kan samarbeta.

Projektet Augmented Sports


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-07-05