Ons 06 okt 2021 14:47

Vad gör man om man inte har ett flygplan och testmöjligheter på 10 000 meters höjd? TUBI® System AB tog hjälp av vakuumkammaren i labbmiljön på Sports Tech Research Centre för att simulera flygfrakt på hög höjd.

Person håller i kartong innehållande ett flertal fettpatroner

TUBI® System AB fyller fettpatroner till flera olika kunder. En av dessa skickar sina fettpatroner runt om i världen och upplevde problem med läckage i patronernas förpackning efter att dem transporterats. En inledande teori var att patronerna påverkas av flygfrakten i ej trycksatta lastutrymmen. TUBI såg dock även andra möjliga påverkansfaktorer och vände sig till Sports Tech Research Centre för att få hjälp med att simulera verkliga förhållanden.

Till 10 000 meters höjd på en minut

Testet gick till så att patronerna fyllda med smörjfett packades i kartonger som normalt används av TUBI®. Dessa har anpassats till att simulera olika förhållanden i fråga om hantering, förvaring etcetera. Kartongerna har sen lagts en och en i en vakuumkammare varpå trycket i kammaren har sänkts för att simulera det lufttryck som förmodas vara på ca 10 000 meters höjd över havet *1 (atm 250mbar).

Testet har utförts i ett accelererat skede där trycksänkning sker under cirka minut. Detta då man anser att tiden i detta fall inte kommer påverka resultatet nämnvärt, utan att det i stället är resultatet av tryckskillnaderna som i slutändan påverkar produkterna.

Att nå marschhöjden på 10 000 meter tar en minut i labbmiljön och i verkligheten rimligtvis 15–30 minuter, beroende på bland annat flygplanstyp, startvikt, last och väderförhållanden. 

Forskningsingenjör Magnus placerar kartong med fettpatroner i vakuumkammaren.

Vad resulterade testet i?

- Tack vare de tester som genomfördes kunde vi påvisa att våra fettpatroner inte fick de deformationer som vår kund ville påvisa. Testresultaten ger oss god grund för att hävda att det inte är lufttrycket som orsakar deformationerna, så genom att kunna utesluta en möjlig faktor underlättas vår kunds fortsatta arbete med att fastställa och åtgärda den verkliga orsaken, säger Daniel Wikberg, TUBI® System AB.

Arbetet med företaget har gjorts inom forskningsprojektet Augmented Sports som genomförs med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, men där även Östersunds kommun finns med som finansiär.

Är du intresserad av vad vi kan testa?

Vi kan utföra branschanpassade tester i verklighetstrogen miljö och vi kan alltid konstruera anpassade tester och testriggar. Kolla in exempel på tester i våra olika labb.  

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-10-06