Forskningssamarbete med Colombia ska ge bättre implantat

Mån 21 jun 2021 16:28

På Sport Tech Research Centre rullar ett flertal givande internationella samarbeten. Det senaste är ett forskningsprojekt tillsammans med tre universitetet i Colombia kring additiv tillverkning i metall.

Additive manufacturing in metal (EBM)

Forskargruppen vid Sports Tech Research Centre tillhör de ledande i Sverige och i världen inom additiv tillverkning, främst då i metall inom metoden elektronstrålesmältning. Forskarna i Colombia har i sin tur stor kunskap inom material karakterisering samt olika ytbeläggningar men i dagsläget finns ingen EBM-maskin installerad i landet. Nu sammanför man sina kompetenser för att tillverka och utvärdera prototyper tillverkade med konventionella tillverkningsmetoder och additiv tillverkning i metall (EBM).

Carlos Botero, som undervisar och forskar på Mittuniversitetet är en av projektdeltagarna och kommer att printa implantat i EBM som sedan forskarna i Colombia utvärderar och ytbehandlar. Något som är viktigt för att implantat ska integreras bättre i kroppen.

För forskarna i Colombia är det också viktigt att utvärdera den tekniska och kommersiella potentialen med elektronstrålesmältning (EBM). Bland annat för att se om man ska köpa in EBM-utrustning till den medicinska industrin i landet.

- Det ska bli intressant att se hur de implantat och material vi tillverkar kan förbättras genom olika ytbehandlingar. Sen är det naturligtvis extra kul att kunna bidra till utvecklingen av tekniken i mitt hemland Colombia, säger Carlos Botero.

Samverkande universitet och forskare

Projektet är finansierat av en sammanslagning av universitet i Medellin, Colombia. 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-06-28