Internationellt intresse för additiv tillverkning i metall | miun.se

Internationellt intresse för additiv tillverkning i metall

Fre 11 jun 2021 13:25

Sverige tillsammans med Norge är i framkant inom additiv tillverkning . Vid seminariet Additive Manufacturing in Metal – industrial development and implementation presenterades senaste resultaten inom Interreg-projektet TROJAM3DC.

Trojam_Digital seminar on Additive manufacturing in metal_no2_april_2021

Ett femtiotal deltagare från näringsliv, offentlig sektor och forskning medverkade digitalt via länk för att ta del av praktisk användning och industrialisering av AT processer. Främst från Sverige och Norge, men ämnet och tekniken lockade även internationella deltagare. Bland annat från England, Portugal, Libanon och Brasilien.

Deltagarna fick ta del av de erfarenheter och resultat som gjorts i projektet i samverkan mellan näringsliv och forskningsmiljöer.

  • GE Additive/Arcam visade på möjligheterna för högkolhaltigt verktygsstål genom EBM (Electron Beam Melting).
  • Uddeholm presenterade tillsammans med Nord-Lock och Essge-plast AB olika verktygslösningar genom att använda additiv tillverkning
  • Sandvik redogjorde för optimerade verktygslösningar med additiv tillverkning
  • AIM Sweden och Laser Nova berättade om hur man genom att kombinera mer traditionell teknik som lasersvetsning med additiv tillverkning kan skapa nya produktionsmöjligheter

Reflektioner och slutsatser

Tillverkningsmetodens stora potential för att möta industrins krav på exempelvis avancerade material och nya produktionslösningar lyftes fram. Några av fördelarna som nämndes var den kortare tillverkningskedjan jämfört med konventionell produktion. Metoden ger också stor designfrihet och möjlighet att skapa komplexa geometrier. Samtidigt som materialanvändning och produktionsspill kan minskas, liksom lagerhållning, transporter och kostnader. Detta är viktiga pusselbitar för att ställa om till mer hållbar produktion.

Projektet har lett till ny kunskap hos projektdeltagarna men också att nya kontakter har knutits mellan näringsliv och forskning. Såväl regionalt som nationellt som mellan länderna.  

Utsikter för framtiden

Under paneldiskussionerna samtalade deltagarna om vad man ser för utmaningar framöver och vad forskningen bör titta vidare på. Projektet har lett till positiva resultat och besvarat flera frågor men det finns mycket kvar att utforska innan den kan ses som fullt ut industrialiserad. En av nyckelfrågorna är även fortsatt att föra ut tekniken till såväl den regionala industrin som de stora industrierna för att öka användandet av tekniken.

Materialutveckling är en annan del som man bör utforska mer. Idag ligger stort fokus på material som från början är utvecklade för annan typ av tillverkning, t.ex. gjutning, men det finns en stor potential i att utveckla material som är speciellt anpassade för additiv tillverkning.

Andra områden som nämndes under diskussionerna var utveckling av strategier för att minimera behovet av stödstrukturer (support), effektiv och automatiserad efterbearbetning samt behovet av att visa på goda exempel för att på så sätt inspirera fler företag att nyttja additiv tillverkning.

Fortsatt samarbete inom konsortiet

Projektet har bidragit till att ett starkt konsortium bildats och medverkande företag och forskningsmiljöer ser fram emot att utveckla samarbetet vidare för att bygga kompetens och gemensamt lösa frågor kring praktisk användning och industrialisering av AT processer.

Ett stort tack till alla som medverkade under seminariet!

Seminariet anordnades med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Sverige-Norge.

Fakta om TROJAM3DC

Projektet syftar till att utveckla och erbjuda expertis inom AT i produktutveckling och produktionsprocesser. Liksom att stötta regionala företag som redan använder tekniken att utveckla både produkter och affärsmodeller. Vidare ska projektet bidra till att utveckla nya material, erbjuda materialkarakterisering samt förbättra och utveckla ny metodik och nya produkter för AT i metall. På så vis öka företagens konkurrenskraft på en starkt växande internationell marknad.

Projektet avser också att etablera Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag som ett kunskaps-, och industriellt centrum inom additiv tillverkning, eller 3D-printning i metalliska material.

I forskningsprojektet samverkar de tre forskningsinstitutionerna Sports Tech Research Centre, NTNU och SINTEF med 8 företag (Uddeholm, Sandvik Materials Techology, Sandvik Coromant, Laser-Nova, Essge-Plast, AIM Sweden, Nord-Lock samt GE Arcam).


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-08-04