Labbet för additiv tillverkning gör det möjligt att skapa avancerade komponenter i en rad olika material från en 3D-modell i datorn, till komplexa geometrier som tidigare inte varit möjliga att tillverka.

labbmiljö

Utrustning och teknik

Labbet innehåller utrustning för additiv tillverkning i metall och plast. Här finns olika typer av skrivare, blästrar, sikt, fräs, tvättar, laserscanningsutrustningar men även avancerad materialkarakteriseringsutrustning. 

Skrivare:

  • Arcam A2 (Sveriges första, nu uppdaterad för större kapacitet och förmåga)
  • uPrint SE Plus
  • Objet Eden 260V

Det finns även ett Makerlab som studenterna har fri tillgång till, med scanningsutrustning och flera skrivare.

Forskning

Forskningen inom additiv tillverkning (3D print) spänner över ett vitt område från prototyptillverkning inom sportteknologi till tillämpningar inom medicin samt material- och processutveckling. 

Vi har lång erfarenhet inom additiv tillverkning och tillhör de ledande i Sverige och världen, främst då i metall inom metoden elektronstrålesmältning (EBM). Vår kompetens inom additiv tillverkning omfattar bland annat metaller, polymerer, materialutveckling, tillverkningstekniker och processutveckling. 

Titan och rostfritt 316-stål är några av metallerna vi använder men vi jobbar även med att ta fram och testa nya typer av material för olika tillämpningar anpassade utifrån industrins behov.

Forskning och utveckling sker främst inom följande områden:

  • Materialutveckling, nya material med unika egenskaper tas fram genom processoptimering och används i såväl prototyper som serieproduktion till alla branscher från verkstadsindustri, outdoor, sport till medicin.
  • Individanpassade implantat inom exempelvis ortopedi och käkkirurgi. Design och tillverkning sker utifrån röntgenbilder.  
  • Utrustning och rehabiliteringsstöd för personer med funktionsnedsättning.

Våra labb finns på Campus i Östersund hus Q våning 2.

Kontakt

Lars-Erik Rännar
Labbansvarig

Mikael Bäckström
Centrumledare