Vi har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika. Här finns vindtunnel, labb för materialprovning och additiv tillverkning (3D-print). Dessutom finns labb för tillämpad mekanik och rullande labb i form av bandvagnar.

Sports Tech Research Centre
Test i vindtunneln.

Våra labb är en utmärkt miljö för att bedriva forskning samtidigt som de är en viktig resurs inom utbildning och för våra samarbetspartners, från sjukhus och outdoorföretag till företag inom verkstadsindustrin.

Genom egna utvecklade mätmetoder och koncept där vi kombinerar olika metoder och utför analyser i de olika labben kan vi tillverka avancerade prototyper, genomföra branschanpassad testning och verifiera i verklighetstrogen miljö, med fokus på funktionalitet. 

Forskning

Forskningen rör främst innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder för idrotts- och outdooraktiviteter, men även rehabiliteringsstöd och utrustning för personer med funktionsnedsättning. Additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling är också en viktig del i forskningen

Utbildning

Vi är nära knuten till ingenjörsprogrammen inom maskinteknik på kandidat- och civilingenjör nivå. Under utbildningen har studenter goda möjligheter att arbeta i de olika labben ofta i samarbete med industri- och outdoorföretag, till exempel under examensarbetet.

Företagssamverkan

Genom att samarbeta med oss kan företag och organisationer få tillgång till labben och arbeta med våra ingenjörer i sin egen material- och produktutveckling. Vi tar oss an verkliga utmaningar och utvecklar ny kunskap och innovativa lösningar oftast utifrån ett specifikt behov. Vi erbjuder även kvalificerad uppdragsutbildning och utför uppdragsforskning.

Läs mer om våra olika laboratorier:

Vill du veta mer om vår laboratoriemiljö och hur den skulle kunna nyttjas för just din verksamhet, kontakta centrumledare Mikael Bäckström eller någon av våra labbansvariga.

Våra labb finns på Campus i Östersund hus Q våning 2.

Labbansvariga