Vid CER har vi många engagerade forskare och doktorander. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

doktorander.jpg

Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på pensionsområdet.

Barbro Widerstedt

Barbro Widerstedt är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på arbetsmarknads- och entreprenörskapsfrågor.

Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar är professor i företagsekonomi och verksam vid CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning berör i första hand finansierings- och bankfrågor.

Dennis Hedback

Dennis Hedback är doktorand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskningsfält är inom revision, där han jämför revisorers konkursprognoser...

Irina Dimitrova

Irina Dimitrova är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på det kontantlösa samhället, i synnerhet vilk...

Jan Svanberg

Jan Svanberg är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning fokuserar på hur information i redovisning kan analyseras med hjälp a...

Lovisa Högberg

Lovisa Högberg är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på fastighetsekonomi.

Mustafa Nourallah

Mustafa Nourallah är doktorand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans licentiandavhandling som lades fram 24 januari handlar om unga bankkunder...

Peter Öhman

Peter Öhman är professor i företagsekonomi och centrumledare för CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning täcker in bank, fastighet, försäkring och revision, d.v.s. de...

Soleiman Mohammadi Limaei

Soleiman Mohammadi Limaei är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på ekonomisk optimering.

Tommy Roxenhall

Tommy Roxenhall är forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på affärsmodeller och affärsrelationer.

Åsa Yderfält

Åsa Yderfält är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på samarbeten mellan och inom företag.