iworid_Header.jpg

Våra partners och vänner

Kraft, kompetens, relationer och engagemang står i centrum när CER samverkar med näringsliv, samhällsaktörer och akademi för att utveckla vår region. CER har 10 samarbetspartners, 19 övriga medfinansiärer, fyra övriga medverkande parter samt samarbeten med ytterligare ett tiotal företag och offentliga organisationer kring studentpraktik.

Organisation

CER-nätverket består av en referensgrupp, en ledningsgrupp och två arbetsgrupper; potentiella medarbetare  och befintliga medarbetare, med representanter från näringslivet, offentlig och kommunal sektor samt CER.