Miljonanslag till revisionsforskning

CER har beviljats 1,3 miljoner kr av Tom Hedelius och Tore Browaldhs stiftelse för ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Is audit judgment constrained by charismatic client leadership?”

MI7A2989.jpg

Studien går ut på att experimentellt undersöka i vilken omfattning karismatiska beteenden hos klientföretagens ledare kan påverka revisorers objektivitet. Projektet leds av Jan Svanberg. Medverkar gör även Peter Öhman och Presha Neidermeyer från West Virginia University i USA. 

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se