Vår ambition är att forskningen ska bedrivas nära, eller i samarbete med branschen. Därför är det mycket viktigt att få kunskap om strömningar och förändringar utanför forskningens värld, och det är där DEMICOMs referensgrupp kommer in i bilden.

referensgrupp demicom.jpg
DEMICOMs externa representanter i referensgruppen: Hans Gennerud, VD Gullers Grupp; Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna; Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television; Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

Till varje forskningscenter knyts en referensgrupp med deltagare från forskningscentrets nyckelpartners. Referensgruppen består av interna och externa representanter som utses av dekanen vid fakulteten för en mandatperiod på 3 år. Referensgruppen träffas sedan en eller ett par gånger om året.

DEMICOMs referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i medie- och PR-branschens villkor och utmaningar.  Den huvudskaliga uppgiften är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering samt vara ett organ för samverkan.

Referensgruppen består i dag av följande personer:


Externa representanter
Hans Gennerud, VD Gullers Grupp
Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna
Eva Hamilton, fd VD Sveriges Television
Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

Interna representanter
Lars Nord
Catrin Johansson
Jonas Harvard
Jesper Strömbäck
Ingela Wadbring
Hans-Erik Nilsson