Kurser och program öppna för sen anmälan

Vi bedriver både utbildning på grund- och avancerad nivå, och erbjuder fristående kurser, program och forskarutbildning inom turismvetenskap. Kurserna och programmen som presenteras på den här sidan ingår i Mittuniversitetets ordinarie utbud.

Kurserna och programmen som är listade nedan är öppna för sen anmälan. Observera att ansökningsförfarandet vid sen anmälan skiljer sig från ordinarie antagning. Läs mer om sen anmälan här.

 

Sommarkurser 2020

Sommarkurserna nedan ges på distans. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp

Fristående kurser höstterminen 2020

Kurser på grundnivå som ges på distans. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Naturturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Evenemangsturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

Kurser på grundnivå som ges på campus. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Avancerad nivå, kurserna ges på engelska. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

 

Högskoleutbildningar höstterminen 2020

Programmen är öppna för sen anmälan.

Turism och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram i Turism, 60 hp (programmet ges på engelska)
Master i turism, 120 hp (programmet ges på engelska)

 

För mer information kontakta studierektor Rosemarie Ankre.

Mer information om hur du söker kurser och program

turismvetenskap

Läs mer om hur du söker till kurser och program på antagning.se