Turismbranschen, som är en av världens största branscher, genomgår just nu en omvälvande förändring. Genom att utveckla din kompetens med en universitetsutbildning kan du bidra till att utveckla turistindustrin mot en hållbar framtid.

MI7A6191.jpg

Höstens kurser och program är öppna för sen anmälan. Läs mer om hur sen anmälan fungerar här.

 

Fristående kurser höstterminen 2020

Kurser på grundnivå som ges på distans. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Turismvetenskap GR (A), Turism idag, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Naturturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A) Evenemangsturism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

Kurser på grundnivå som ges på campus. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp

Avancerad nivå, kurserna ges på engelska. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Kulturgeografi AV, Turism i en föränderlig värld, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

 

Högskoleutbildningar höstterminen 2020

Programmen är öppna för sen anmälan.

Turism och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram i Turism, 60 hp (programmet ges på engelska)
Master i turism, 120 hp (programmet ges på engelska)

Uppdaterad information om vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan finns alltid på antagning.se.

För mer information kontakta studierektor Rosemarie Ankre.

Mer information om hur du söker kurser och program

Läs mer om hur du söker till kurser och program på antagning.se

"Du kan verkligen skapa och forma din egen utbildning"

Malin Larsson Salo riktade själv in sin utbildning mot miljö. Nu åker hon land och rike runt för att hjälpa event att bli mer hållbara...

"En akademisk utbildning öppnar dörrar till mer kvalificerade jobb”

Anna Hansson har varit platschef på Storhogna högfjällshotell & Spa i tio år. Nu har hon precis sadlat om till näringslivsutvecklare på Bergs kommun.