RCR är direkt kopplat till risk- och krishanteringsprogrammet men har även anknytning till civilingenjör i industriell ekonomi.

3N9A9896FOTOCRED TINA STAFRÉNFOTOCRED TINA STAFRÉN.jpg
  • Risk- och krishanteringsprogrammet syftar till att utbilda personer som kan arbeta med risk- och krishantering, säkerhetsarbete samt som ledare i organisationer som arbetar med risk- och krishantering. 
     
  • Civilingenjör i industriell ekonomi innehåller betydande inslag av metoder för att studera och angripa t.ex. ekonomisk systemanalys, matematisk modellering, beslutsanalys, riskanalys och strategiska styrinstrument.