Labbet för materialprovning är en unik testmiljö och viktig resurs för såväl tillverkande företag som forskning och utbildning inom sportteknologi. Här kan allt ifrån material till färdig produkt, främst textilier, testas.

IMG_4437.jpg
Martindale test.

De flesta tester och analyser kan genomföras och allt ifrån mindre materialbitar till hela klädesplagg eller tält kan testas. En styrka är att vi utvecklar egna metoder och koncept samt kombinerar dessa för att göra testerna så verklighetstrogna som möjligt. Vi utför även tester enligt rådande ISO standarder men är inte ackrediterade.

I samverkan med oss kan företag efter kortare utbildning själva nyttja hela labbet eller enskilda maskiner i sin material- och produktutveckling. Våra forskare och ingenjörer kan även vara ett stöd i processen.

Utrustning och teknik

I labbet finns ett flertal maskiner för att testa realistisk belastning på olika material och produkter. Här kan vi bland annat kontrollera tygets vattentäthet, slipa det med sandpapper för att simulera hårt slitage eller riva tyget i minusgrader och studera förändringar i materialets egenskaper.

Exempel på tester som kan utföras:

  • Vattentäthet
  • Vattenavvisande förmåga - spraytest
  • Luftgenomsläpp
  • Nötningshärdighet (Martindale)
  • Benägenhet att bilda noppor
  • Åldringsprovning (förändringar under UV, hög luftfuktighet, höga temperaturer)
  • RBF (utmattningsprov metalliska material)
  • Rivstyrka (även under kalla temperaturer)
  • Mekaniska egenskaper (spänning – töjning, lastkapacitet etc.)
  • Mikroskopi (optisk och svepelektronmikroskop)


Våra labb finns på Campus i Östersund hus Q våning 2.

Kontakt

Kajsa Nilsson
Labbansvarig

Mikael Bäckström
Centrumledare