Bostadssegregationens dynamiker – möjligheter och utmaningar

Förstudien tar sin utgångspunkt i de skillnader som råder mellan olika bostadsområden i Sundsvall.

Förstudien kommer på flera olika sätt bidra till ökad kunskap kring ojämlikheterna genom tre olika delstudier:

  1. en litteraturstudie över befintlig forskning kring bostadssegregationens komplexitet
  2. en pilotstudie av bostadssegregerande mekanismer i två olika områden
  3. en pilotstudie av professionella aktörers erfarenheter och arbetssätt i utpekade bostadsområden.

Syftet med förstudien är att öka kunskapen om bostadssegregationens dynamiker samt den ojämlikhet som råder inom och mellan olika bostadsområden i Sundsvalls kommun.

Målet är att generera ett underlag i form av en projektplan för att utveckla studien till ett mer omfattande projekt. Målgrupp för förstudien är på kort sikt verksamma inom Sundsvalls kommun som har i uppdrag att implementera arbetet med att utjämna skillnader i livsvillkor inom kommunen men på lång sikt är det de boende i de områden som prioriterats vara i behov av särskilda insatser.

Detta är ett projekt i samverkan med Sundsvalls kommun i enlighet med samverkansavtalen.

Läs projektansökan

Presentation av förstudien

Publikationer i relation till projektet

Fakta

Projektperiod

200301-201130

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.