Bostadssegregationens dynamiker – möjligheter och utmaningar

Förstudien tar sin utgångspunkt i de skillnader som råder mellan olika bostadsområden i Sundsvall.

Fakta

Projektperiod

200301-201130

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.