Samhällsvetarstudenter

Här kommer du att kunna läsa mer om sociologi. Just nu pågår ett projekt för att ta fram nytt material som på ett uppdaterat och korrekt sätt beskriver ämnet och den forskning som pågår. Under tiden får du gärna besöka institutionens sida där du kan läsa mer om ämnet och vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Pågående forskningsprojekt

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Medarbetare

Anders Ramsay

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 79 47

Anna Olofsson

Professor|Professor

010-142 84 67

Bodil Landstad

Professor|Professor

010-142 88 95

Carina Ring

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 86 62

Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

Emelie Larsson

notitle|notitle

010-142 84 18

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 92

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-142 81 32

Fredrik Petersson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 85 14

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 44

Ida Sjöberg

notitle|notitle

010-142 84 02

Jennie Olofsson

Seniorforskare|Senior Researcher

010-142 79 41

Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 87 05

Joanna Persson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Jonny Bergman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 93

Jörgen Sparf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 76

Kari Pihl

Testledare|Test Supervisor

010-142 89 78

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 69

Lasse Reinikainen

Universitetsadjunkt

010-142 88 22

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 18

Lisa Ridzén

Doktorand|Doctoral Student

010-142 87 23

Michael Röslmaier

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-142 78 84

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 15

Mikael Nordenmark

Professor|Professor

010-142 85 15

Minna Lundgren

Postdoktor|Postdoc

010-142 88 19

Olof Oscarsson

Doktorand|Doctoral Student

010-142 83 64

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 81 33

Per Alexander Esbjörnsson

Mediautvecklare|Mediautvecklare

010-142 89 50

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

010-142 84 19

Susanna Öhman

Professor|Professor

010-142 81 85