Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Pågående forskningsprojekt

FUTURESILIENCE

Projektet "Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs" – FUTURESILIENCE – syftar till att stärka ekonomisk och social resiliens i Europa genom en...

Rätt hjälp i rätt tid till skuldutsatta hushåll

Forskningsprojektet syftar till att utforska och förstå om tidiga stödinsatser av Östersunds kommuns budget- och skuldrådgivning kan hjälpa hushåll att undvika överskuldsättning. Projektet ger oss...

Anställda inom ämnet sociologi

Per Eisele

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427863

Christophe Foultier

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Beatrice Onn

Universitetsadjunkt|Lecturer

Lena Sohl

Gästforskare|Visiting Researcher

+46 (0)10-1427939

Josefin Velander

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sidan uppdaterades 2024-02-05