Sociologin som vetenskap handlar om att förstå och förklara samhällets sätt att fungera. Det betyder att sociologin har till uppgift att undersöka och reflektera över olika samhälleliga fenomens tillstånd, utveckling och förändring.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Pågående forskningsprojekt

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Medarbetare

Anders Ramsay

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427947

Anna Olofsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428467

Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

Elin Montelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428188

Emelie Larsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46 (0)10-1428418

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428592

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Fredrik Petersson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428514

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428644

Ida Sjöberg

notitle|notitle

+46 (0)10-1428402

Jennie Olofsson

Seniorforskare|Senior Researcher

+46 (0)10-1427941

Jonny Bergman

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428093

Jörgen Sparf

Docent|Associate Professor

+46 (0)10-1428276

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428869

Karin Larsson-Hult

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428432

Lasse Reinikainen

Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428822

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428118

Lisa Ridzén

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428723

Maja Klinga

Doktorand|Doctoral Student

Mikael Linnell

Universitetslektor|Senior Lecturer

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428819

Olof Oscarsson

Universitetsadjunkt|Lecturer

+46 (0)10-1428364

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428133

Sophie Kolmodin

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428419

Susanna Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428185

Tor Hammer

notitle|notitle

+46 (0)10-1428160

Kontakt