Ebru Özturk

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Ph.D. (2016) École des Hautes Études en Sciences Social, Paris
Avhandling : ”Les Périls de la Politique Sécuritaire Post-11 Septembre en France et en Grande-Bretagne et l’Islam: l’Ennemie Intérieur ”
(The perils of the proactive security policies after 9/11 in Britain and France and Islam: The enemy- within)

Forskningsområden

Religion, Konvertering, Populism

Forskning

Credibility assessment in asylum cases based on religious conversion

Undervisning

-Kvalitativ metod i sociologi
-Klass, kön och etnicitet
-Våldets roll i samhället
-Modernitet och samhälle i förändring
-Feministiska perspektiv på kris och krishantering
-Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Serdar, A. , Öztürk, E. & Giritli Nygren, K. (2023). A typology of right-wing populism in Europe : Intersections of gender, religion and secularity. Women's Studies, vol. 97  

Öztürk, E. (2022). Finding a new home through conversion : the ontological security of Iranians converting to Christianity in Sweden. Religion, State and Society, vol. 50: 2, ss. 224-239.  

Öztürk, E. , Serdar, A. & Giritli Nygren, K. (2022). The veil as an object of right-wing populist politics : A comparative perspective of Turkey, Sweden, and France. Identities, vol. 29: 4, ss. 538-555.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21