Projektet "Plastiserade cellulosakompositer för förpackningsapplikationer" (Compac) har som mål att tillverka mjukgjorda cellulosamaterial i pilotskala och identifiera möjliga tillämpningar av det.

FSCN laboratories

Fakta

Projektperiod

150101-181201

Forskningscenter

Ämnen

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-12-27